|
کدخبر: 149176

نرخ ارز واردات دارو چه تغییری کرده؟

میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نرخ ارز تخصیصی برای دارو تغییر نکرده است و مانند گذشته با همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد خواهد شد.

اقتصاد نرخ ارز واردات دارو چه تغییری کرده؟

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: براساس گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نرخ ارز تخصیصی برای دارو تغییر نکرده است و مانند گذشته با همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت چند نرخ برای ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعنوان نرخ محاسباتی آورده است، تصریح کرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را به صورت غیرشفاف در اختیار سازمان بودجه قرار داده و براین اساس کمیسیون تلفیق این موضوع را در بودجه سال آینده روشن و شفاف کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، نمایندگان بودجه سال آینده را به دو صورت زمانی و دو سطحی بسته‌ایم تا ضمن اینکه دولت فعلی بتواند به وظایف خویش عمل کند، دست دولت بعدی هم برای اجرای مصوبات بسته نباشد.

وی افزود: مجلس نرخ خاصی برای ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین نکرده، بلکه درآمدهای بودجه‌ای را براساس نرخ در نظر گرفته شده توسط دولت و نرخ ارز در بازار تنظیم و شفاف کرده است.

 

ارسال نظر