آخرین اخبار

نظرسنجی

بخشی از نیروی کار ارزان‌قیمت، مهاجران غیرقانونی بودند که ایران را ترک کردند. آیا می‌توان باهدف ارزان ماندن هزینه‌های عمرانی،‌ به‌جای آنها، زندانیان را با شرایط قانونی و مطابق با اصول انسانی در دوره محکومیت به عنوان کارگران ارزان‌قیمت به‌کار گرفت؟

روزنامه صمت