|
کدخبر: 158033

قیمت این مواد غذایی دو برابر شد

در بهمن ماه امسال تورم خوراکی ۱۷ کالا بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است. در میان این کالا‌ها خیار، موز و بادمجان بیشترین گرانی را به ثبت رسانده‌اند. این در حالی است که پیاز و گوجه فرنگی تنها کالاهایی بوده‌اند که در این ماه ارزان شده اند

کارنامه مرکز آمار از وضع قیمتی خوراکی‌ها رکورد دارهای گرانی در ماه بهمن نسبت به ماه قبل خودرا اقلام خیار و موز معرفی کرده است. اما به طور کلی وضع گرانی در این ماه به حدی بوده که تورم نقطه به نقطه ۱۷ قلم کالای خوراکی بالاتر از ۱۰۰ درصد به ثبت رسیده است.

رکوردهای تورمی در قاب ماهانه قیمت‌های بهمن

درمیان آمار گرانی ثبت شده در ماه بهمن، قیمت خیار با ۴۷.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل بیشترین تورم ماهانه را در میان اقلام خوراکی داشته است.نرخ تورم ماهانه این میوه در دی ماه نیز در محدوده ۱۵.۶ درصد بوده وجزو رکورد دارها در گرانی به حساب می‌آمده است.

درجات بعدی گرانی در این ماه به بادمجان وموز تعلق داشته است. سومین کالای گران در خوراکی‌ها موز بوده که میزان آن در حد ۳۳ درصد بوده است این در حالی است که در ماه قبل این متغیر با ۲۱.۱ درصد افزایش قیمت، رکورد دار گرانی ماهانه در میان کالاهای خوراکی محسوب می‌شده است.

در مقابل تنهاخوراکی هایی که در این ماه نسبت به ماه قبل ارزانی بیشتری را به ثبت رسانده‌اند پیاز و گوجه فرنگی بوده است. پیاز با ۱۴.۵ درصدکاهش نسبت به ماه قبل و گوجه فرنگی با ۸.۶ درصد افت ماهانه، تنها رکورد دارهای ارزانی در این ماه هستند.

مقایسه نقطه به نقطه

مقایسه وضعیت قیمت‌ های هر کالا در یک ماه با موقعیت مشابه خود در ماه گذشته نشاندهنده تورم نقطه به نقطه آن در ماه مورد بررسی است.

در این مقایسه مشاهده می‌شود خوراکی هایی نظیر خیار، موز، پرتقال هویج فرنگی، لپه و.. بالاترین درجه را در تورم نقطه به نقطه قیمتی خود ثبت کرده‌اند.

درهمین خصوص قیمت خیار با تورمی حدودا ۲۰۰ درصدی دراین ماه تقریبا سه برابر قیمت خود نسبت به بهمن سال گذشته بوده است.

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که تورم ۱۷ کالای خوراکی در میان ۵۳ کالای عنوان شده در گزارش مرکز آمار، بالای ۱۰۰ درصد بوده و به بیان دیگر حداقل قیمت شان دوبرابر شده است.

براساس آنچه در گزارش مرکز آمار مشاهده می‌شود پیاز تنها کالایی است که‌ تورم نقطه به نقطه آن منفی بوده و رکورد ارزانی را در این ماه ثبت کرده است.

بررسی خوراک‌های ارزان و گران در یازده ماه سپری شده از سال ۹۹ نشان دهنده جهت گیری قیمتها در این مدت خواهد بود.

روند خوراکی‌های ارزان‌ها وگران در سال ۹۹

خیار، موز و بادمجان در روندهای آماری خود در ۱۱ ماه سپری شده در این دوره همواره در دسته گرانترین خوراکی‌ها بوده‌اند.

رفتاری که میوه خیار در گرانی خود ثبت کرده در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که این کالا باوجود افت وخیزهای قیمتی خود اما غالبا جزو دسته گرانتر‌ها بوده است. در این میان در دوماه شهریور و بهمن گرانترین رکورد این میوه به ثبت رسیده است. در تمام این مدت تنها در ماه مهر قیمت این کالا دچار افت گرانی شده و پس از آن بازهم به روند افزایش قیمت خود ادامه داده است.

این در حالی است که گرانی در بادمجان با روندی نوسانی همراه بوده است. یعنی یک ماه قبم این کالا با گرانی بسیار همراه بوده و ماه دیگر کمی ارزانتر. یا این وجود محور نوسانات در این میوه همواره در حال افزایش بوده است.

دوکالای گران دیگر در مقایسه ماهانه قیمت‌ها موز و روغن نباتی بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که قیمت موز تنها در تیر ماه یک ارزانی بی‌سابقه را ثبت کرده و پس از آن تقریبا روندی افزایشی داشته است.

نکته قابل توجه در روند قیمتی روغن نباتی آن است که شاید تورم این کالا در بهمن درحد گرانی خوراکی‌های دیگر نبوده اما قیمت آن از ابتدای سال به صورت ماهانه افزایش پیدا می‌کرده و تا آبان ماه این روند، اکیدا صعودی بوده است. پس از آن با کاهشی دوماهه در دی ماه کمی ازحد گرانی آن کاسته شده اما اپس از آن دوباره در بهمن به گرانی دیگری منجر شده است.

و اما دو کالایی که در این ماه‌ها غالبا دردسته‌های ارزانی بوده‌اند پیاز و گوجه فرنگی است. تورم این دو متغیر در تمام ماه‌های سال کوچکتر از صفر بوده و تنهادر ماه آبان بیشترین حد تورمی آنها ثبت شده است. در بهمن ماه نیز روند قیمتها نشان دهنده ارزانی این دو کالا در میان ۵۳ کالای مورد بررسی دیگر بوده است

منبع: اقتصاد نیوز
  • ناشناس ارسالی در

    این تورم ۱۰۰درصدی یعنی دشمن عملاکالاومایحتاج خوراکی مردم راموردهدف قرارداده است

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...