|
کدخبر: 154339 شهریار خادمی

اختصاصی گسترش نیوز از نمایشگاه تخصصی بومی‌سازی قطعات و تجهیزات شرکت ملی فولاد:

سودرسانی بومی‌سازی صنعت فولاد به سایر صنایع

مدیرعامل شرکت ملی فولاد اظهار کرد: صنعت فولاد به عنوان پیشران، وقتی اقدام مثبتی انجام می‌دهد بقیه صنایع هم منتفع می‌شوند به همین شکل در موضوع بومی‌سازی هم دیگر صنایع از این موفقیت‌ها استفاده خواهند کرد.

صنعت و معدن سودرسانی بومی‌سازی صنعت فولاد به سایر صنایع

امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در نمایشگاه تخصصی بومی‌سازی قطعات و تجهیزات شرکت ملی فولاد مطرح کرد: مقارن شدن بومی‌سازی با فولاد قائنات یک فرصت بود با توجه به اینکه برای راه‌اندازی قطعاتی نیاز بود که این قطعا در کشور ساخته شد و خوشبختانه محصولی که در داخل ساخته می‌شود دیگر وارد نخواهد شد. این نمایشگاه رویکردی است برای نمایش تجهیزاتی که موفق به ساخت داخل آنها شده‌ایم.

وی افزود: صنعت فولاد به عنوان پیشران، وقتی اقدام مثبتی انجام می‌دهد بقیه صنایع هم منتفع می‌شوند به همین شکل در موضوع بومی‌سازی هم دیگر صنایع از این موفقیت‌ها استفاده خواهند کرد.

 

ارسال نظر