|
کدخبر: 154255

رشد سپرده های بانکی رکورد زد + نمودار

در نخستین ماه زمستانی امسال رشد سپرده های بانکی که در قالب شبه پول شناخته می شود رکورد۵ ساله را شکست. این اتفاق نشانه ای مثبت از تعدیل سرگردانی پول در اقتصاد ایران باشد.گویا ترکیبی که به نفع پول های سرگردان بوده در مسیر اصلاح قزار گرفته است

بانک و بیمه رشد سپرده های بانکی رکورد زد + نمودار

گزارش جدید بانک مرکزی از ترکیب نقدینگی نشان می دهد در دی ماه امسال از سهم پول که شامل سپرده های جاری، اسکناس و مسکوکات است کم شده و در مقابل به شبه پول که سپرده های مدت دار اضافه شده است. این اتفاق نشان می دهد قدرت پول های سرگردان برای حمله ملخی به بازار ها کم می شود.رشد شبه پول در مقاطع زمانی مختلف رکورد ۵ ساله را جابه جا کرده است. در مقابل گرچه رشد ماهانه پول در ابتدای زمستان بیشتر از پاییز بوده اما سهم پول از نقدینگی اضافه شده در اقتصاد ایران کمتر از مقدار ۱۰ ماهه و سالانه بوده است.

وضعیت پول در دی ماه ۹۹

بانک مرکزی در گزارشی که حکایت از وضعیت اقتصادی و حرکت در مسیر هدف تورمی دارد اشاره ای به وضعیت رشد نقدینگی و اجزای تشیل دهنده آن می کند.

 گزارش این نهاد از حجم پول در دی ماه امسال نشان می دهد که این متغیر نسبت به موقعیت مشابه خود در ماه گذشته ۶۳.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. به جهت مقدار نیز حجم پول در بازه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است تا در مجموع از نقدینگی ۳ هزار ۲۱۶ هزار میلیارد تومانی کنونی در اقتصاد ایران ۶۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن در قالب اسکناس و مسکوک و سپرده جاری در گردش باشد.

یکی از اتفاقات برای بخش پول در ابتدای زمستان برگشت رشد از نقطه صفر است، گزارش بانک مرکزی نشان می داد در پایان پاییز رشد ماهانه پول نزدیک به صفر بوده است، اما در دی ماه رشد پول به ۱.۶۵ درصد رسیده است.

در بررسی ۱۰ ماه سپری شده از سال ۹۹ مشاهده می شود که در مجموع ده ماه ابتدایی سال رشد حجم پول افزایشی ۴۶.۸ درصدی داشته است. مقدار حجم پول اضافه شده در این مدت نیز ذر حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

نقدینگی+نمودار

وضعیت شبه پول در دی ماه ۹۹

در بخش دیگر این اطلاعیه رشد ۱۰ ماهه نقدینگی ۳۰.۱ درصد اعلام شده است. به این ترتیب میزان نقدینگی در این ماه ۳ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان خواهد بود. مابه التفاوت میزان نقدینگی و حجم پول، مبین میزان شبه پول در هر مقطع است.

کسر حجم پول از میزان کل نقدینگی، شبه پول دی ماه را ۲ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان برآورد می کند که نسبت به سه ماه پیش ۱۰.۳ درصد رشد داشته است. در بررسی رشد سه ماهه شبه پول از سال ۹۵ تاکنون مشاهده می شود که این رشد در ۵ سال گذشته در بالاترین حد خود ایستاده است.

روند رشد نقطه به نقطه این متغیر نیز که مقایسه شبه پول دی ماه ۹۹ و دی ماه ۹۸ است حاوی نکته ای در همین راستا است. حجم شبه پول در موقعیت مشابه در سال گذشته هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که در طول یکسال به آن ۶۶۰ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. این مقایسه نشان میدهد رشد نقطه به نقطه شبه پول در این ماه ۳۴.۲ درصد بوده که در ۵ سال اخیر بالاترین میزان را داشته و رکوردی دیگر به حساب می آید.

نقدینگی+نمودار۱

مقایسه سهم پول و سهم شبه پول ار نقدینگی اضافه شده

موضوع دیگری که در حوزه پول و شبه پول حایز اهمیت است، سهم پول و شبه پول از افزایش نقدینگی در هر مقطع است. در این رابطه سهم درصدی شبه پول از نقدینگی اضافه شده در بازه ۱۰ ماهه و ۱۲ ماهه تقریبا باهم برابر بوده و در حدود ۷۳ درصد برآورد شده است.

این درحالیست که سهم این متغیر از نقدینگی اضافه شده در بازه ماهانه، ۸۸.۴ درصد محاسبه شده و با کسر این مقدار از ۱۰۰ درصد محاسبه می شود که سهم پول از این مقدار افزایش درنقدینگی، ۱۱.۶درصد (۱۰ هزار میلیارد تومان) بوده است. از طرفی سهم این متغیر از افزایش نقدینگی در بازه ده ماهه و ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه تقریبا ۲۷ درصد بوده است.

به عبارت دیگر سهم پول از افزایش ماهانه نقدینگی در دی ماه کمتر از سهمی است که این متغیر در افزایش نقدینگی در بازه ۱۰ ماهه و ۱۲ ماه داشته است.

نقدینگی+نمودار۲

در همین راستا سهم پول از نقدینگی نیز که در مهر ماه ۲۰.۸ درصد عنوان شده بود با کاهشی ۱.۳ واحد درصدی به ۱۹.۵ درصد در دی ماه رسیده است. این اقدام حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. بنابر این می توان ادعا کرد که افزایش نقدینگی از مسیر شبه پول در این ماه رشد بهتری داشته و این عمل در راستای مبارزه با تورم و افزایش کفه ترازو به نفع جزء ضدتورمی است.

 

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر