|

بخوانید :

کدخبر: 172032

برنامه مدرسه تلویزیونی در روز (۲۲ اردیبهشت)

جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

فرهنگ برنامه مدرسه تلویزیونی در روز (۲۲ اردیبهشت)

جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه بیست و دوم  اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

اموزش درس تربیت بدنی

ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:۳۰

کارگاه گرافیک - پایه۱۲- رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰

اسکلت سازی ساختمان - رشته ساختمان - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

توسعه دهنده سیستم های مدیریت -رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا ۲۱:۵

انجام کمک های اولیه -رشته تربیت کودک- پایه ۱۰- -شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰تا ١۶:۵۰

آموزش معلمان :

دانش ها و مهارت های معلمی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰ تا۱۷:۱۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰

شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰

شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰

فیزیک یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

فیزیک دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۹درس فلسفه ۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۷:۵۵ درس جغرافیای ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۲۰درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۴۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۹:۱۰درس اقتصاد پایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۹:۳۵درس فیزیک ۲پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک.

ساعت۱۰درس فارسی ۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۲۵درس فارسی ۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف سیما

.............متوسطه دوم...............

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - علوم و معارف قرآنی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - احکام ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی

..................ابتدایی.............‌.....‌

ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ - هدیه های آسمان پنجم دبستان

ساعت ۱۱:۴۰ تا ۱۲ - آموزش قرآن پنجم دبستان

.............متوسطه اول.................

ساعت ١۵:۱۰ تا ١۵:٣٠ - آموزش قرآن پایه ۹

..............متوسطه دوم..............

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - دین و زندگی ۱ - پایه ۱۰ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...