«جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» رونمایی شد

کتاب «جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» در فرهنگ‌سرای اندیشه رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، نودمین نشست راویان اندیشه با رونمایی از کتاب «جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» با حضور حجت‌الاسلام احمدرضا یزدانی مولف کتاب، برگزار شد.
یزدانی مقدم در توضیح کتاب خود گفت: در این کتاب به بررسی دیدگاه‎های ابن سینا، فارابی، صدرالمتالهین و سهروردی در خصوص وحی و فلسفه سیاسی پرداخته‌ایم.
وی افزود: نظریه‎های وحی در فلسفه سیاسی با مباحث مربوط به جهان، انسان، اجتماع، سیاست، حکومت و قانون در ارتباط بوده و از آنها تأثیر پذیرفته و بر آنها تأثیر گذارده است.
یزدانی مقدم بیان کرد: وحی در لغت به معنای اشاره سریع و در اصطلاح به معنای ادراک و دریافت از غیب است. فلسفه سیاسی از آغاز به موضوع وحی توجه داشته و بنا بر نظر رایج در مطالعات فلسفه سیاسی اسلامی، بنای فلسفه سیاسی اسلامی بر تبیین وحی و نسبت آن با سیاست و حکومت است.
این نویسنده افزود: فارابی چند نظریه درباره وحی ارائه می‌کند. بر پایه برخی از این نظریه ها؛ وحی تنها بخشی از فلسفه سیاسی، آن‌هم بخش عملیاتی و بیرونی آن را پوشش می‌دهد. بر پایه برخی دیگر از نظریه ها؛ وحی همان کار ویژه فلسفه سیاسی را بر عهده دارد. بر پایه گروه سوم از نظریه ها؛ وحی از ما قبل فلسفه سیاسی تا ما بعد آن را در بر می‌گیرد.
وی تاکید کرد: ابن سینا مناسبات عمیقی میان وحی و شریعت از یک سو و فلسفه از سوی دیگر ترسیم می‌کند به طوری که فلسفه با راهنمایی و تأیید وحی و شریعت بوده و، به نوبه خود، وحی و شریعت را تحلیل کرده و مراد و مقصود آن را درمی‏‎یابد. با تحلیل جدیدی که ابن سینا از حکمت عملی و حکمت مدنی ارائه می‌کند شریعت، به مثابه فرآورده وحی، در جایگاه بخشی از فلسفه سیاسی قرار می‌گیرد. بلکه قسیم فلسفه سیاسی به شمار می‌آید. نصیرالدین طوسی، بر پایه تفسیر متأخر ابن سینا از فلسفه و فلسفه سیاسی، شریعت به مثابه فرآورده وحی را قسیم فلسفه سیاسی قرار می‎دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید