|
کدخبر: 146734

لیست نجومی بگیران دولتی منتشر شد + جدول

بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال آینده توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان درماه است.

اقتصاد لیست نجومی بگیران دولتی منتشر شد + جدول

براساس اطلاعات و مستندات یک سوم شرکت‌های دولتی به کارمندان خود حقوق نجومی می‌دهند. دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخته است. طبق اطلاعات جدول، فهرست شرکت‌های دولتی که بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه حقوق پرسنلی پرداخت کرده‌اند، بررسی شده است.

بالاترین و کمترین حقوق نجومی

بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که برمبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ تومان به ثبت رسیده است.

تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. براساس جزئیات جدول ذیل ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

از ۵۷ شرکت مندرج در جدول ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین ۸ شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و ۲ شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند.

میزان مالیات پرداخت کارمندان نجومی بگیر شرکت‌های دولتی چقدر است؟

طبق جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

با فرض ثابت ماندن این بند، حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات است. در سال گذشته تا مبلغ ۳ میلیون تومان معاف از مالیات بود.

پایه اول: از مبلغ ۴ میلیون تومان تا ۶ میلیون تومان ۱۰ درصد یعنی ۲۰۰ هزار تومان مالیات کسر می‌شود

پایه دوم: از مبلغ ۶ تا ۱۰ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات کسر خواهد شد که مالیاتش ۶۰۰ هزار تومان می‌شود.

پایه سوم: از مبلغ ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان ۲۰ درصد مالیات کسر می‌شود که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

پایه چهارم: بالای ۴ برابر ۱۶ میلیون تومان با کسر ۲۵ درصدی پیش بینی شده که مالیات آن ۲.۵ میلیون تومان می‌شود.

حقوق1

حقوق2

 

منبع: فارس

ارسال نظر