|
کدخبر: 146989

راهبرد ویژه سایت تهران در برگزاری رویدادها

یکی از مهم ترین استراتژی شرکت نمایشگاه ها تامین زیر ساخت های لازم جهت برگزاری بهتر نمایشگاه ها است.

نمایشگاه راهبرد ویژه سایت تهران در برگزاری رویدادها

حسن زمانی در حاشیه آغاز بکار ستاد برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی گفت: تاکید ما بر این است که نمایشگاه ها توسط مجریان حرفه ای و دارای حسن سابقه در صنعت نمایشگاهی برگزار شود و تشکل ها به امور سیاست گذاری و بهره برداری از ظرفیت های محتوایی این رویدادهای تجاری در کشور بپردازند.

وی افزود: شرکت سهامی نمایشگاه ها به عنوان پرچم دار صنعت نمایشگاهی کشور، از تمامی رویدادهای نمایشگاهی که در واقع سرمایه ای ملی برای کشور محسوب می شوند حمایت و پشتیبانی می کند و فقط نمایشگاه هایی که به هر دلیل مجری امکان برگزاری آن را نداشته باشد و با حذف یک رویداد ملی مواجه شویم بصورت موقت شرکت در این خصوص ورود کرده و نمایشگاه را برگزار خواهد کرد و دوباره در دوره بعدی توسط مجری دارای صلاحیت برگزار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه ها با تاکید بر حمایت از اهالی صنعت نمایشگاهی اظهار کرد: یکی از مهم ترین استراتژی شرکت نمایشگاه ها تامین زیر ساخت های لازم جهت برگزاری بهتر نمایشگاه ها است و از جایگاه نظارتی و راهبردی و صرفا با نقش حمایتی برگزاری رویدادهای نمایشگاهی را پوشش می دهد.

زمانی با اشاره به فرآیند برگزاری نمایشگاه ها گفت: تمام روند رویدادهای نمایشگاهی امری تخصصی است که شامل حوزه های مختلف می شود و شرکت سهامی نمایشگاه ها به عنوان پیشران و برنامه ریز در خدمت صنعت نمایشگاهی کشور می باشد.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها

ارسال نظر