|
کدخبر: 134084

برنامه معلمان تلویزیونی ( ۹۹/۰۸/۲۱)

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

فرهنگ برنامه معلمان تلویزیونی ( ۹۹/۰۸/۲۱)

 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزچهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

ساعت۴۵: ۰۷تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ۰۸:۳۰ پودمان یک - رشته شبکه و نرم افزار - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۳۰: ۰۸ تا٩ خط در گرافیک - رشته گرافیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۳۰: ۰۹ حسابداری مالی /حسابداری تکمیلی -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۵۰: ۲۰تا ۲۱:۱۵ نصب و سرویس دستگاههای الکترونیکی خانگی - پایه ۱۲ - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۰۰: ۲۱تا۵۰: ۲۱مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD /پودمان دو -پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۳۰: ۱۰تا ۰۰: ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۰۰: ۱۱ تا۳۰: ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۳۰: ۱۱تا ۰۰: ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۰۰: ۱۲تا۳۰: ۱۲ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۳۰: ۱۲تا۰۰: ۱۳ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۰۰: ۱۳تا۰۰: ۱۳ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۳۰: ۱۳تا۵۰: ۱۳ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 متوسطه اول

ساعت ۳۰: ۱۴تا۰۰: ۱۴ ادبیات فارسی - فصل سوم سبک زندگی پایه هفتم

ساعت۱۵:۳۰تا۳۰: ۱۵ ادبیات فارسی - فصل سوم سبک زندگی پایه هشتم

ساعت ١۵:۳۰تا ١۶ ادبیات فارسی - فصل سوم سبک زندگی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶تا ۳۰: ۱۶مهارت‌های تربیتی - مهارت‌های تفکر

متوسطه دوم

ساعت ۳۰: ۱۶ تا۰۰: ۱۷شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ۳۰: ۱۷شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۳۰: ۱۷تا ۰۰: ۱۸ شیمی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۰۰: ۲۰تا۲۵: ۲۰ ریاضی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۵: ۲۰تا ۵۰: ۲۰ فیزیک ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه چهار

ساعت۳۰: ۰۷درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۳۰: ۰۸درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۵: ۱۰درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۴۵: ۱۰درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵: ۱۱درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۴۵: ۱۱درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۵: ۱۲درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۴۵: ۱۲درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۵: ۱۳درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت ۸ احکام ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۳۰: ۰۸ احکام ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت۳۰: ۱۱ درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۳۰: ۱۵جریان شناسی اندیشه‌های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر