|
کدخبر: 151954

قیمت فروش برق ۴۵ درصد گران شد

شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق در فصل پاییز ١٣٩٩ تعدیل یافته فصلی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

انرژی قیمت فروش برق ۴۵ درصد گران شد

میانگین نرخ دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است.

شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق در فصل پاییز ١٣٩٩ تعدیل یافته فصلی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٤٥،٥ درصد رسید.

به عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٧،٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان، ٣.٧ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٥.٤، ١٣.٠ و ٠.٩- بوده است.

تورم نقطه به نقطه

درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٤٥،٥ درصد رسید. به عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه کل بخش برق در فصل تابستان امسال ٤٣.٠ درصد بوده است. درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٣٩.٧، ٤٦.٩ و ٤٦.٩ بوده است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ( متوسط تورم سالانه) به ٢٩،٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص نرخ تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٢٦.١، ٢٩.١ و ٣١.٨ بوده است.

منبع: فارس
  • Ali ارسالی در

    قرار بود مجانی شود چی شد گرانترش کردند

  • ناشناس ارسالی در

    می خواهید برق را گران کنید چرا فیلم بازی میکنید ؟؟!

ارسال نظر