|
کدخبر: 104905 سهیل فرزین

رئیس سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد

فوری/ ضوابط جدید برگزاری نمایشگاه ها + سند

حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه ای به روسای سازمان صمت استان ها شرایط و ضوابط جدید برگزاری نمایشگاه ها در سطح کشور را ابلاغ کرد.

نمایشگاه فوری/ ضوابط جدید برگزاری نمایشگاه ها + سند

در متن این نامه آمده است:

روسای محترم سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور

احتراما، پیرو پیگیریهای انجام شده این سازمان در خصوص برگزاری نمایشگاه‌ها در مراکز نمایشگاهی سراسر کشور به استحضار می‌رساند؛ بر اساس دیدگاه های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا (مورخ ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری) برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی به شرط آنکه صرفأ افراد متخصص برای بازدید از آنها دعوت شوند، مورد تصویب و تایید قرار گرفته است. لذا ضمن تاکید بر موارد فوق الذکر، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی با هدف حفظ سلامت آحاد مردم از جمله برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌ها، غرفه داران و بازدید‌کنندگان موارد زیر مورد امعان نظر قرار گیرد:

۱- برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صرفا پس از تصویب تقویم مراکز نمایشگاهی مصوب در کارگروه توسعه صادرات استان و تایید این سازمان (از ابتدای تیرماه سال جاری) مجاز می‌باشد. لذا آن دسته از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت که تاکنون نسبت به انجام این مهم اقدام ننموده‌اند موظفند در اسرع وقت نسبت به تصویب تقویم نمایشگاهی سال ۱۳۹۹ در کارگروه توسعه صادرات استان و ارسال به این سازمان با هدف رعایت عدم همپوشانی‌های زمانی و موضوعی و تصویب تقویم جامع کشوری اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از برگزاری رویدادهای استانی فاقد مجوز سازمان توسعه تجارت ایران به عهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه می‌باشد.

 ۲- نظارت بر برگزاری نمایشگاه‌ها بر اساس دستورالعمل برگزاری نمایشگاه‌ها در مراکز نمایشگاهی سراسر کشور (ابلاغی از سوی سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت بوده و سازمان‌های مذکور موظفند ضمن رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر، نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌ ها با همکاری ستادهای استانی مقابله با کرونا را در دستور کار خود قرار دهند.

۳- با توجه به تایید صرفا برگزاری نمایشگاه های تخصصی، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن بررسی کارشناسی تقویم ارسالی از سوی مراکز نمایشگاهی جهت طرح در کارگروه نسبت به حذف و یا تعدیل نمایشگاه‌های غیر تخصصی و پر ازدحام اقدام گردد. همچنین ترتیبی اتخاذ گردد که بازدیدکنندگان از نمایشگاه‌ها صرفا با دعوتنامه قبلی در نمایشگاه‌ها مشارکت داشته و از حضور افراد غیر متخصص و غیر مرتبط با موضوعات نمایشگاه‌ها با همکاری سایر مراجع ذیربط جلوگیری به عمل آید.

 در پایان ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن مفاد فوق الذکر، خاطر نشان می‌سازد که نامه‌های شماره ۵۳۷۵/۱۰۰/۹۹ مورخ ۳/۳/۹۹ و ۶۲۴۹/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۲/۳/۹۹ کان لم یکن اعلام می‌گردد.

سند-زادبوم-1

سند-زادبوم-2

 

 

 

  • ناشناس ارسالی در

    ظوابط

ارسال نظر