|
کدخبر: 129062

زنجیره فولاد چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟

طبق گزارش مشاور طرح جامع فولاد، برای تحقق چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد(تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولادی)، نیاز به ۱۴.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. در این میان بخش زیربناها بیشترین نیاز به سرمایه‌گذاری را دارند.

معدن زنجیره فولاد چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟

در این گزارش آمده است، در بخش کنسانتره سنگ آهن، با اضافه شد ۲۴ میلیون تن زنجیره کامل شده و تحقق این هدف، نیاز به ۵۵۵ میلیون یورو سرمایه‌گذاری است.

گندله

همچنین در گندله سازی، ظرفیت ۱۹ میلیون تن جهت تکمیل زنجیره نیاز به حجم سرمایه‌گذاری ۸۷۵ میلیون یورو دارد. در حوزه آهن اسفنجی، ۱۱ میلیون واحد جدید احیا باید توسعه یابد که مستلزم ۱۴۳۳ میلیون یورو سرمایه‌گذاری است.

فولادسازی

در فولادسازی هدف، تولید ۱۷ میلیون تن است که نیاز به تکمیل سرمایه‌گذاری ۲۱۳۰ میلیون یورو دارد. در بخش فولادسازی تاکنون حدود ۲ میلیون و بخش گندله حدود ۷ میلیون در شش ماه اول در مدار تولید قرار گرفته است.

زیرساخت

از سوی دیگر، در بخش زیرساخت ها، ۹۲۸۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است که شامل بخش حمل‌ونقل ۵۲۵۱ میلیون یورو (ریلی ۳۸۵۶، جاده ۴۵۰ میلیون یورو)، آب ۴۵۰ میلیون یورو، برق ۲۸۰۴ میلیون یورو، گاز ۵۵ میلیون یورو و تجهیزات معدنی ۷۲۰ میلیون یورو است.

 

منبع: ایمیدرو

ارسال نظر