|

بخوانید :

کدخبر: 237262

حمله تند حمید رسایی به امیرعبداللهیان: پسر نوح با بدان بنشست

حمیدرسایی نظر انتقادی خود را نسبت به مذاکره مستقیم با آمریکا در توییتر خود نوشته است.

سیاست داخلی حمله تند حمید رسایی به امیرعبداللهیان: پسر نوح با بدان بنشست

حمید رسایی (سیاستمدار اصولگرا) در توییتر خود با انتشار نظر انتقادی خود نسبت به مذاکره مسقیم با آمریکا چنین نوشته است: پسر نوح با بدان بنشست...

نتیجه ابقای مدیران ظریف و مشورت گرفتن از مثل عراقچی و بی‌اعتنایی به نیروهای معتقد به مبانی انقلاب اسلامی و دلسوزِ حاضر در وزارت‌خارجه، جز این مواضع نخواهد بود.

برادر امیرعبدالهیان! جراحی را آغاز کنید والا به صرف تغییر ظریف، اتفاقی نخواهد افتاد.

توییت-رسایی

 • محمود ارسالی در

  اگه شما راه بهتری بلدی واسه برداشتن تحری مها و بهبود معیشت و سفره های خالی مردم ب سم ا...

 • علیرضا ارسالی در

  همچین شلوغش میکنیدکه انگارعلی مطهری که ا زفضایل پدربزرگوارش شهیدمرتضی مطهری ،مغفو ل وحروم مانده،چه حرف عجیبی برای افشاگری دارد.خلاصه مطلب اینست که،تاکی بایدازیک س وراخ هزاربارگزیده شویم وندانیم،یانخواهیم بدانیم،این گزیدگی ازکجاستو!دیگرکدام جنا یت،خیانت،مکروحیله،دروغ ونفاق،تظاهروخودبی نی ،تکبروپوچی وهزارزخم ودرد دیگررابایداز امریکاودیگرشیاطین روزگاربرخودتحمیل وتحمل کنیم،تاسیرمونی بگیریم؟!تاچه زمانی ازعقل ،عقلانیت وعاقلان بایددوری،خودداری وفرارک نیم،تابفهمیم که این عین جهالت واصراربه ج هالت است که این وقت گرانبها رابامذاکره ب ی ثمروالبته پرواضح پرضررباامریکاوغرب رار هانموده،برخداوندتوکل وازفرامین الهی پیرو ی نماییم؟راه وچاره راخداونددرآیات قرآن م شخص وتبیین وتعیین فرموده،کافیست دست ازجه الت،غفلت وکفروسرکشی وپیروی ازابلیس،شیاطی ن وشرنفس خویشتن برداشته وباپیروی ازدستور ات واحکام الهی ،طبق اوامروحکمتهای قرآن م جید،تمام منافع وخیردنیاوآخرت رابرای ایرا ن،ایرانیان ومسلمانان رقم زنیم.باتشکر

 • ناشناس ارسالی در

  خدا مارا از شر سباسمدارانی چون رسایی محف وظ بدارد

 • ناشناس ارسالی در

  این علما برای درک هرچه بهتر مسائل بهتره چند وقتی در یک کارخانه مثل یک کار گر کار کنند از امنیت شغلی بر خوردار نباشند با پول یک کارگر زندگی کنند بعد حرف بزنند

 • یک فرهنگی ارسالی در

  باز این شروع کرد

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...