|
کدخبر: 305827 امیرمحمد درویش

گزارش گسترش نیوز از نشست خبری رئیس سازمان محیط زیست

ریزگرد ها یک مخاطره ملی محسوب می شود

سلاجقه گفت: در کشور بارش ها بسیار اهمیت دارند و ایران در یک منطقه خشک قرار گرفته است.

جامعه ریزگرد ها یک مخاطره ملی محسوب می شود

علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور درحاشیه این نشست خبری گفت: بعضی از دخالت هایی که در کشور صورت می گیرد، سبب شده است تا شاهد یک خشکسالی در کشور شویم. از لحاظ جغرافیا، ایران دریک منطقه خشک قرار گرفته است و بارش ها بسیار اهمیت دارد.


وی افزود: ریزگردها به عنوان یک مخاطره ملی مطرح می شود. این ریزگرد ها از شاخ آفریقا مسیر خود را طی می کند و به کشورهای حوزه خلیج فارس می رسد و بعد از آن هم پارد کشور می شود. باید به این نکته اشاره کرد که تحت تاثیر اثرات سو ناشی گرد و غبار هستیم.


سلاجقه گفت: ایران از لحاظ زمین شناسی در یک‌شرایط خاص قرار گرفته است. ما روش های مختلف سازگاری با طبیعت را یاد گرفتیم و این تجربه را باید به سایر کشورها آموزش دهیم.

 

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها