|
کدخبر: 165333

این نمادهای بورس امروز متوقف شدند

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های مارگارین غمارگ، سبحان دارو دسبحان، سرمایه‌گذاری استان گیلان وسگیلا، سرمایه‌گذاری استان لرستان وسلرستا، بانک سینا وسینا متوقف خواهند شد.

بورس این نمادهای بورس امروز متوقف شدند

 در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های مارگارین(غمارگ)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، سبحان دارو(دسبحان)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه، سرمایه‌گذاری استان گیلان(وسگیلا)، سرمایه‌گذاری استان لرستان(وسلرستا)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور تصویب صورتهای مالی، بانک سینا(وسینا)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره متوقف خواهند شد.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 

منبع: نبض بورس

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...