|
کدخبر: 147695

جزئیات فروش اوراق بدهی در حراج ۲۳ دی ماه + جدول

در هفته سی و سوم حراج اوراق بدهی دولتی رکورد بالاترین رقم در یک ماه و نیم گذشته به ثبت رسید. بررسی اوراق فروش رفته نشان می دهد با وجود افزایش نرخ سود اما تاریخ سررسید اوراق جذاب‌تر از نرخ سود آنها در این هفته بوده است.

بانک و بیمه جزئیات فروش اوراق بدهی در حراج ۲۳ دی ماه + جدول

در سی و سومین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، نزدیک به ۲۱ درصد اوراق پیشنهادی دولت از طریق بانکها و بازار سرمایه پذیرفته شد که معادل با ۲ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان بود.

در این میان پذیره نویسی ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر در بازار سرمایه، در نهایت منجر به آن شد تا ۵ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه دولت تا پایان سال در این هفته تامین شود. این مبلغ رکورد ۶ هفته ای فروش اوراق بوده و نرخی معادل با ۲۱.۶ درصد داشته است.

افزایش یک واحد درصدی نرخ سود

بازار اولیه حراج اوراق بدهی بازاری است که در آن دولت به کارگزاری بانک مرکزی اوراقی را برای فروش بین بانک‌ها و نهادهای سرمایه ای پیشنهاد می‌دهد تا بتواند از این محل بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند.

این بازار در سی و سومین هفته خود نسبت به هفته قبل بیش از دوبرابر افزایش یافته و به حد ۵ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان فروش اوراق در ۶ هفته گذشته بوده است.

از مهمتری دلایل افزایش خرید و فروش در این بازار را می توان افزایش حدودا یک واحد درصدی نرخ سود موثر اوراق در این هفته دانست. این رقم در هفته پیش ۲۰.۶۴ درصد بوده که در این هفته به ۲۱.۶ درصد رسید.

کدام اوراق جذابتر بودند؟

نکته مهم در هفته گذشته آن بود که دولت نزدیک به ۱۰ هزار و ۹۱ میلیارد تومان اوراق برای فروش به این بازار پیشنهاد داده بود که در نهایت در هفته اخیر ۲ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان آن توسط بانکها و بازار سرمایه خریداری شد. یعنی حدودا ۲۱ درصد.

در میان اوراق به فروش رسیده بیشترین سهم فروش مربوط به «اراد ۶۴» است. این اوراق هر چند نرخ سود پایین تری را بین سایرین داشته اما تاریخ سررسید آن در حدود دو سال بوده و در بین دیگر اوراق کمترین تاریخ سررسید را دارا بوده است.

اوراق+بدهی+دولتی

اوراق بدهی دولتی

کمترین حجم فروش اوراق هفته نیز «اراد ۶۵» بوده که با وجود نرخ بالای ۲۱.۵ درصدی اما تاریخ سررسید آن سه ساله بوده و از جذابیت کمتری برای فروش برخوردار بوده است.

اتفاق مهم دیگر در این هفته حجم ۳هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی است که در بازار سرمایه با عنوان پذیره نویسی به فروش رسیده است. نرخ سود این اوراق برای محاسبه ۲۲ درصد در نظرگرفته شده و از مهمترین دلایل افزایش حجم دادو ستد در این هفته بوده است.

در نهایت مجموع پذیره نویسی و اوراق فروش رفته پیشنهادی دولت ارزش حراجی بود که در این هفته برگزار شد.

فروش ۳ هزار میلیارد تومان اوراق در هر هفته

تاکنون در ۳۳ هفته گذشته ۹۷ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است. از آنجا که هدف از این بازار تامین کسری بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت از این طریق بوده می توان گفت ۷۸.۴ درصد از این هدف در پایان این هفته محقق شده است.

تفریق رقم فروش از کل نشان می دهد هنوز ۲۷ هزار و ۷۰ میلیارد تومان دیگر از باقی مانده است. تقسیم این رقم بر۹ هفته مانده تا پایان سال یعنی به طور متوسط دولت باید هفته ای ۳ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد تا رقم هدفگذاری شده از کسری بودجه در این سال را تامین کند.

اوراق+بدهی+دولتی۱

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر