|
کدخبر: 169040

کدام استان بیشترین نرخ تورم ماهانه را دارد؟

بیشترین نرخ تورم ماهانه (فروردین) خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های تهران و چهارمحال و بختیاری با ۱.۷ درصد افزایش است.

اقتصاد  کدام استان بیشترین نرخ تورم ماهانه را دارد؟

عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٠٦,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ٤.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­های­ تهران و چهارمحال وبختیاری با ١,٧ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٩.٥ درصد می­باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٥٨.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (٤٢.٨ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٨.٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (٤٢.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٥.٨ درصد) است.

خانوارهای شهری

در فروردین ماه ١٤٠٠، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٠٢,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٦ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان­و بلوچستان با ٤.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ تهران با ١.٧ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٨.٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (٥٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٢.٧ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨.٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان  (٤٢.٧ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان­  آذربایجان غربی (٣٥.٣ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در فروردین ماه ١٤٠٠، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٢٥,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٠ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ چهارمحال وبختیاری با ٠.٧ درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٣,٠ درصد می­باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (٦٣.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٣.٥ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٠.٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ همدان (٤٧.١درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان وبلوچستان (٣٥.٧ درصد) است.

منبع: ایلنا
  • ناشناس ارسالی در

    درهربقالی ومیوه فروشی وقصابی میروی تامیخ واهی بگویی چراقیمت....میگوینددلاربالارفت ه وقتی موزوچقاله ومرغ واجاره خانه رابادل ارحساب میکنندنفرکارخانه داردربرنامه فرش قرمزمیگویدسرمایه کارخانه هودکن باتوجه به قیمت دلاراینقدرضعیف شده چرااقتصاددانهای محترم کاری برای ارتقاوجایگاه ریال نمی ک ننددشمن باتحریم وفشاراقتصادی حداکثری وکم آبی وخشکسالی شرایط نامناسبی برای آینده هستندکه بایدخنثی شوند

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...