|
کدخبر: 158697

ابهاماتی در رقم تعیین شده برای هزینه کارگران

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به جزئیات محاسباتی سبد معیشت کارگران گفت: رقمی که به عنوان سبد معیشت تعیین شده بسیار کمتر از رقم واقعی بوده و نماینده کارگران فقط برای ادامه مسیر تعیین مزد مجبور به پذیرش این رقم شده است.

اقتصاد ابهاماتی در رقم تعیین شده برای هزینه کارگران

فرامرز توفیقی،رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در گفت‌وگویی در توضیحات تکمیلی درباره هزینه سبد معیشت گفت: بعد از تعیین سبد گاهاً‌ از کارفرمایان شنیده می شود که این سبد سبد کارگری بوده است.

وی با بیان اینکه نماینده کارگران هیچ دخل و تصرفی در سبد معیشتی که تعیین شد نداشتند بیان کرد: در جدول زیر سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها در دهک چهارم مطابق آمار مرکز آمار است. نماینده مرکز آمار اعلام کرده است که با توجه به اینکه سه دهک اول کشور کشاورزان هستند دهک چهارم می توانند کارگران باشند.

توفیقی گفت: میانگین سهم کل خوراکی ها و آشامیدنی ها مطابق این جدول حدود ۳۶.۶۳ درصد مشخص شد. مطابق این جدول استان تهران به عنوان کمترین نرخ جمعیت خانواده و ضریب اهمیت خوراکی ها و استان سیستان و بلوچستان به عنوان بیشترین نرخ جمعیت خانوار و ضریب اهمیت خوراکی ها به عنوان حد پایین و بالا انتخاب شدند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار ادامه داد: سهم دخانیات خشکبار از سهم خوراکی ها مطابق آمار مرکز آمار کسر و محاسبه شده است. برای محاسبات سبد بعد از تعیین ارقام به دست آمده برای یک خانوار از اطلاعات مرکز آمار در کمیته دستمزد باید ضرائب فوق را به عنوان حد پایین و بالا در نظر بگیریم یعنی:

 استان تهران به عنوان پایین ترین سهم خوراکی ها و نرخ جمعیت خانوار

سهم مصرف خوراکی ها حدود ۲۵۵۱۱۷ ریال و مصرف خوراکی ها یک خانوار در تهران با ۳.۱ نفر حدود ۲۳۷۲۵۸۸۱ریال می شود.

 بنابراین سبد معیشت خانوار استان تهران

 اگر ۲۳.۷۲۵.۸۸۱را در ۱۰۰.۲۳.۷۴ ضرب کنیم به رقم ۹۹.۹۴۰.۵۲۷ ریال می رسیم.

وی ادامه داد: مطابق آمارها¡ استان سیستان و بلوچستان به عنوان بالاترین سهم خوراکی ها و نرخ جمعیت خانوار را دارد که سرانه مصرف خوراکی ها حدود ۲۵۵۱۱۷ ریال است. مصرف خوراکی های یک خانوار در سیستان و بلوچستان با ۴.۵ نفر حدود ۳۴.۴۴.۷۹۵ ریال است.

سبد معیشت خانوار استان سیستان و بلوچستان حدود۳۴.۴۴۰.۷۹۵ در ۱۰۰.۵۳۸۲ ضرب کنیم رقم ۶۳۹۹۲۵۵۹ ریال به دست می آید. به فرض میانگین گرفتن دو سطح بالایی و پایینی سبد معیشت، باید برای سبد معیشت کشوری داشته باشیم. سبد میانگین کشوری حدود ۸۱.۹۶۶.۵۴۳ ریال است. سبدتعیین شده کشوری هم حدود ۶۸.۹۵۰.۰۰۰ریال است.

وی بیان کرد: علاوه براینکه مطابق محاسبات هزینه سبد معیشت حدود ۹۹.۹۴۰.۵۲۷ ریال می شود. ما عدد و رقم پیشنهادی را پذیرفتیم که به یک اجماع و وحدت رویه در مسیر تعیین مزد برسیم. برخی کارفرمایان اصرار دارند که مزد به صورت منطقه ای تعیین شود این درحالی است که در سیستان و بلوچستان حدود ۶میلیون وخورده است و یک کارگر با بهترین شرایط حدود ۳میلیون تومان دریافت می کند و حدود ۵۰درصد سبد معیشت را دریافت نمی کند. چگونه مزد منطقه ای تعیین کنیم و این مقدار هم کمتر دریافت کند؟

 توفیقی اظهار داشت: از سوی دیگر کارفرمایان اعلام می کنند که دولت سهم خودرا پرداخت نمی کند. اگر کارفرمایان سهم دولت را پرداخت می کنند.چگونه است که ۵۰درصد سهم سیستان بلوچستانی ها پرداخت نمی شود و ۳۰درصد سهم تهرانی ها هم پرداخت نمی شود. بنابراین کارفرماها هم از سهم کارگر می زنند.

 

 

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...