|
کدخبر: 149864

امروز؛ ادامه بررسی تعیین دستمزد کارگران

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با بیان اینکه امروز جلسه کمیته مزد در وزارت کار برگزار می شود گفت: کمیته های مزد کارگری مطابق تورم اعلامی مرکز آمار¡ درباره سبد معیشت کارگران بحث و بررسی خواهند کرد.

اقتصاد امروز؛ ادامه بررسی تعیین دستمزد کارگران

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار از برگزاری سومین جلسه کمیته دستمزد در سال ۹۹برای بررسی هزینه معیشت سبد خانوار کارگری درسال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این کمیته ذیل شورای عالی کار تشکیل می شود که وظیفه آن تعیین سبد معیشت خانوار کارگری است.

 وی با اشاره به اینکه درخواست کارگران اجرا شدن ماده ۴۱قانون کار به صورت کامل است گفت: با توجه به اینکه در این ماده بیان شده است که دستمزد کارگران می تواند به صورت منطقه ای و مزدی تعیین شود و مطابق مصوبه سال گذشته کمیته مزد مقرر شد پژوهشی درباره مزد صنفی و منطقه ای انجام شود که در این زمینه موسسه آموزش و پژوهش تأمین اجتماعی تحقیقی انجام داده است که چگونه می توان به زیرساخت های مزد منطقه ای و صنفی دست یابیم. اما پیش بینی می شود که این تحقیق و پژوهش برای اجرا در سال ۱۴۰۰ نمی رسد.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در پایان دی ماه امسال را ۳۲.۵ درصد اعلام کرده است گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته ۴۸ درصد است. دراین جلسه نیز کمیته های دستمزد کارگری در مورد تورم اعلام شده دی ماه سبد معیشت کارگران در سال جاری را اعلام می کنند و درباره سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰ بحث و بررسی صورت می گیرد.

 وی اشاره کرد: علیرضا عسگری¡ معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد اعلام کرده است که در مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری کرده اند و خط فقر غذایی به ازای هر نفر۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است.

 توفیقی گفت: اگر این رقم را در ۳.۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است ضرب کنیم رقم ۲میلیون و ۲۱۱ هزار تومان می شود مقدار مواد غذایی خط فقر.اگر این رقم را در ضریب تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت۳۰.۹۵ درصد لحاظ کنیم خط فقر اعلامی حدود ۷میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان می شود. با این چنین رقمی آیا می توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد.

منبع: تسنیم
  • حبیب ارسالی در

    جالبه کمیته تعیین دستمزد بر اساس خط فقر غذایی داره حقوق رو تعیین میکنه . انگار کارگران یک گروه حیوان هستند که فقط غذا میخورند و نیاز دیگری ندارند .

ارسال نظر