|
کدخبر: 146571

آخرین تصمیمات درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ جزئیات ۴ سناریو برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

اقتصاد آخرین تصمیمات درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ ، از بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ که مربوط به تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درباره حقوق و دست مزد کارکنان دولت در روز(شنبه ۲۰ دیماه) درکمیسیون تلفیق ، خبرداد.

وی با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری درباره حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۴ دیدگاه در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ وجود دارد، گفت: یک دیدگاه این است که حقوق همه کارکنان دولت در سال آتی ۲۵ درصد با توجه به میزان حقوق دریافتی افراد افزایش یابد و همچنین دیدگاه برخی از اعضای کمیسیون این است که حقوق‌ها به صورت (پلکانی عکس) اضافه شود یعنی کارکنانی که حقوق کمتر می‌گیرند بیشترین افزایش را داشته و شخصی که حقوق بالاتری می‌گیرد کمترین میزان افزایش را داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در همین راستا، ادامه داد: دیدگاه دیگر این است که افزایش حقوق‌ها مانند سال ۹۸ اعمال شود یعنی حقوق همه کارکنان تا درصدی به یک میزان افزایش یابد و ما بقی افزایش بر اساس حقوق دریافتی افراد باشد و دیدگاه برخی از اعضا نیز این است که هر میزان افزایش و به هر نحوی که اعمال شد ، به عنوان مازاد دریافتی محسوب شود و به پایه حقوق کارکنان دولت اضافه نشود.

حاجی‌دلیگانی بیان داشت: درباره این ۴ دیدگاه برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بحث و تبادل نظر شده ، که در جلسه امروز درباره یکی از آنها تصمیمگیری می‌شود.

منبع: تسنیم

ارسال نظر