|
کدخبر: 100169

معدن چراغ راه توسعه کشور

مهدی کرباسیان- رئیس هیات عامل سابق ایمیدرو

یادداشت معدن چراغ راه توسعه کشور

معدن در کشور ما جایگاهی ویژه دارد و خوشبختانه در طی چندسال گذشته، جایگاه خود را کم و‌ بیش در اقتصاد کشور بین تصمیم‌گیران و اقتصاد دانان پیدا کرده است. ولی هنوز راه درازی برای پیشرفت و توسعه در پی دارد. کشور ما جز معدود کشورهایی است که از یک طرف معادن متنوع بسیار دارد و از طرفی دیگر انرژی فراوان، این یک لطف خداوندی است و می‌توان اذعان کرد که برای آینده و توسعه و سربلندی کشور، اگر بر این حوزه بیشتر توجه کرد می‌توان پشتوانه قابل قبولی بر این صنعت‌ مهم داشت. در طی این چند سال اخیر معدن نشان داد که اگر کم و بیش به این حوزه توجه شود، می‌توان منبع قابل اتکایی برای درآمد کشور و اشتغال ایجاد کند، که برای تحقق این امر به چند عامل نیاز است.

اولین عامل جذب منابع چه از داخل و چه از خارج است، زیرا که این حوزه نیازمند به سرمایه گذاری وسیعی است.

دومین عامل، مربوط به فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید است که در این حوزه نیاز است تعامل با کشورهای دنیا بیشتر شود.

زیرا که معدن جز آن حوزه‌هایی است که حتما باید در آن سرمایه گذاری خارجی انجام شود، و می‌توان با تصمیم گیری‌های درست به نتیجه مطلوب رسید.

سومین عامل جلوگیری از صدور بخش نامه ها و مقررات متعدد و روز مره‌ای است که مجموعه دولت و مجلس بر این حوزه تحمیل کرده‌اند، که این امر سبب می‌شود دست اندرکاران معدن نتوانند برنامه بلند مدتی را داشته و به اجرا برسانند.

در خاتمه. ضمن تبریک مجدد به همه کارگران، مدیران،سرمایه گذارن و کار آفرینان در این حوزه عظیم، می‌گویم که امیدوارم با حمایت مسئولین و دولت مردان و همچنین حمایت رسانه‌ها از حوزه معدن بتوانیم کشوری سربلند داشته باشیم و همواره به آن افتخار کنیم.

 

نویسنده: مهدی کرباسیان

ارسال نظر