|
کدخبر: 140666

قیمت انواع آهن آلات در بازار (۹۹/۰۹/۱۹) + جدول

امروز قیمت میلگرد، ورق سیاه و مفتول افزایش جزئی را تجربه کرده است.

معدن قیمت انواع آهن آلات در بازار (۹۹/۰۹/۱۹) + جدول

آخرین قیمت انواع آهن آلات در بازار ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۱.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۸۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۸.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۲۲.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۹۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۹۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۹۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۹۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۴.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۱۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۹۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۹.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۹.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۹.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۲۴.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۲.۰۰۰

 

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر