|
کدخبر: 123070

جزییاتی جدید از آمار فولاد ایران در سال ۹۹

انجمن تولیدکنندگان فولاد گزارش آماری صنعت فولاد ایران در دوره پنج ماهه نخست امسال را منتشر کرد که بر اساس این گزارش، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) با ۱۹ درصد رشد به ۹ میلیون و ۶۰۷ هزار تن رسید و مصرف ظاهری کل محصولات فولادی با ۱۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸ میلیون و ۳۸۸ هزار تن رسید. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین در گزارش آماری خود اعلام کرده که در پنج ماهه نخست سال ۹۹، مصرف ظاهری آهن اسفنجی با ۱۵ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۱۲ میلیون و ۷۱۴ هزار تن رسیده است.

معدن جزییاتی جدید از آمار فولاد ایران در سال ۹۹

مصرف ظاهری فولاد میانی با ۱۹ درصد رشد از ۸ میلیون و ۹۰ هزار تن در پنج ماهه نخست ۹۸ به ۹ میلیون و ۶۰۷ هزار تن در پنج ماهه نخست امسال رسید. از این میزان ۵ میلیون و ۳۱۵ هزار تن سهم بیلت و بلوم و ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است.

رشد مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۱۳ درصد بود درحالی که مصرف ظاهری اسلب رشد ۲۶ درصدی داشت.

رشد ۱۶ درصدی مصرف ظاهری محصولات فولادی

مصرف ظاهری محصولات فولادی هم با ۱۶ درصد رشد در پنج ماهه نخست امسال به ۸ میلیون و ۳۸۸ هزار تن رسید. رشد مصرف مقاطع تخت فولادی ۱۴ درصد و مقاطع طویل فولادی ۳۴ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت از ۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تن به ۳ میلیون و ۹۸۱ هزار تن رسیده که ۳ میلیون و ۸۴۷ هزار تن سهم ورق گرم، ۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تن سهم ورق سرد و ۶۷۹ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است.

رشد ۱۰ درصدی تولید فولاد کشور در پنج ماه نخست امسال​/ جزییات تولید آهن اسفنجی، فولاد میانی و محصولات فولادی در ایران

در پنج ماهه نخست امسال، مصرف ظاهری تیرآهن با رشد ۲۱ درصدی از ۳۸۰ هزار تن به ۴۵۸ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۳۹ درصد افزایش به ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی نیز با رشد ۷ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با رشد ۱۵ درصدی از ۱۱ میلیون و ۷۸ هزار تن به ۱۲میلیون و ۷۱۴ هزار تن رسیده است.

منبع: چیلان

ارسال نظر