|
کدخبر: 110969

امضای تفاهمنامه میان دو صندوق بیمه معادن و کارآفرینی امید

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با صندوق کارآفرینی امید تفاهمنامه دوجانبه‌ای را در جهت تحقق اهداف تولید و توسعه پایدار در بخش معادن روستایی و عشایری منعقد کرد.

معدن امضای تفاهمنامه میان دو صندوق بیمه معادن و کارآفرینی امید

در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش معادن روستایی و عشایری کشور، منطبق با سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد گسترش همکاری‌ها در جهت تقویت، تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و همچنین توسعه پایدار در بخش معدن، جهت تضمین تمامی تسهیلات دریافتی توسط معدنکاران، تفاهمنامه‌ای میان صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق کارآفرینی امید برای تامین مالی توسعه معادن کوچک مقیاس، به امضا رسید.

این تفاهمنامه به منظور اعطای تسهیلات به متقاضیان از محل منابع تلفیقی صندوق کارآفرینی امید با صندوق توسعه ملی، به منظور تامین مالی طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی از جمله تامین ماشین‌آلات، تجهیزات استخراج و فرآوری و سایر طرح‌های مرتبط با عملیات معدنی از شرکت‌های داخلی یا خارجی و نمایندگی‌های مجاز آنها در راسته توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، به متقاضیان معرفی شده از سوی کار گروه‌های ملی و یا استانی مطابق مقررات و توافق‌های مربوطه در جهت تامین سرمایه در گردش به معرفی شدگان صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، در قبال تضمین بیمه نامه اعتباری و صادره توسط صندوق بیمه، منعقد شد.

گفتنی است کارمزد تسهیلات برای طرح ها، با نرخ ۴درصد به مناطق روستایی و عشایری مرزی و ۶درصد به روستاهای غیر مرزی و عشایری غیر مرزی است.

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی یکی از ارکان اصلی این طرح است و این توافقنامه‌ها جزو الزامات پیشبرد اهداف در بخش تامین منابع مالی، جهت ایجاد اشتغال پایدار در بخش روستایی و عشایری است.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر