|
کدخبر: 171169

برنامه مدرسه تلویزیونی در (۱۹ اردیبهشت)

جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه نوزدهم اردیبهشت برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

فرهنگ برنامه مدرسه تلویزیونی در (۱۹ اردیبهشت)

جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه نوزدهم اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی وب - رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

دانش فنی پایه - پایه ۱۱- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

اسکلت سازی ساختمان -پایه ۱۱- رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

رنگ گردویی با طرح چوب - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١۱:۰۰

بازی و ریاضی

پایه اول

ساعت۱۱:۰۰تا ١۱:۳۰

فارسی و نگارش

پایه دوم

ساعت۱۱:۳۰ تا ١۲:۰۰

فارسی و نگارش

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا ١۲:۳۰

علوم تجربی و تفکر

پایه چهارم

ساعت ١۲:۳۰ تا۱۳:۰۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه پنجم

ساعت ۱۳:۰۰تا ۱۳:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ریاضی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ریاضی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶:۳۰تا ۱۶:۵۰

پرورشی

اختلفت در یادگیری

متوسطه دوم :

ساعت١۶:۵۰تا۱۷:۱۰

زیست شناسی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۱۰ تا ۱۷:۳۰

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک یک -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵

فیزیک دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳

پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۷:۵۵ درس دین وزندگی۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۲۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۴۵درس فلسفه۲پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۱۰درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها

ساعت۹:۳۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۰درس روانشناسی پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۲۵درس امارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۵۰درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس هندسه۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

اصول و عقاید ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

عربی و زبان قران ۳ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

 

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...