|
کدخبر: 144333

تصاویر/ مشاغل بدون سرپناه

سرما، برای بسیاری از مردم، در مسیر خانه تا ماشین، ماشین تا اداره یا ماشین تا محل کار معنا می‌شود؛ اما برای عده‌ای دیگر، از خانه تا خانه سراسر سرماست. دست فروشان، پاکبانان، پارکبانان، دکه داران، برخی میوه فروشان، لبوفروش ها، کارگران ساختمانی و… جزو مشاغلی هستند که دمای زیر صفر تبریز را با تمام وجودشان به جان می‌خرند و ترکیب گرما و کار را شاید تا به حال نچشیده‌اند.

عکس تصاویر/ مشاغل بدون سرپناه
منبع: مهر

ارسال نظر