|
کدخبر: 147915

رشد تولید 12 کالای منتخب صنعتی در 9 ماه

در ۹ ماهه امسال حدود ۳۶ میلیارد و ۴ میلیون عدد داروی انسانی تولید شد که این رقم در ۹ ماهه سال گذشته، حدود ۳۵ میلیارد و ۸ میلیون عدد بوده است و افزایش ۱.۸ درصدی را داشته است.

صنعت رشد تولید 12 کالای منتخب صنعتی در 9 ماه

بنابر آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در ۹ ماهه امسال ۱۲ کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی با افزایش تولید مواجه بود.

در ۹ ماهه امسال حدود ۳۶ میلیارد و ۴ میلیون عدد داروی انسانی تولید شد که این رقم در ۹ ماهه سال گذشته، حدود ۳۵ میلیارد و ۸ میلیون عدد بوده است و افزایش ۱.۸ درصدی را داشته است.

در تولید پودر مواد شوینده نیز بیش از ۴ میلیون ۷۰۶ هزار تن در ۹ ماهه ۱۳۹۸ به تولید حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیدیم و افزایش ۲.۰ درصدی را شاهد بودیم.

افزایش ۱.۳ درصدی حوزه تولید کارتن

بر این اساس در ۹ ماهه ۱۳۹۹ تولید کارتن به حدود ۳ میلیون و ۹۹۹ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه پارسال حدود ۳ میلیون و ۹۴۷ هزار تن بوده است.

در زمینه تولید نئوپان از بیش از۵ میلیون ۳۸۸ هزار متر مکعب در ۹ ماهه سال گذشته به حدود ۶ میلیون ۷۳ هزار متر مکعب رسیدیم که بیش از ۱۲.۷ درصد افزایش داشته است.

در حوزه تولید فیبر نیز از حدود ۱۱ میلیون ۴۴۹ هزارمترمکعب در ۹ ماهه پارسال به حدود ۱۱ میلیون ۸۵۷ هزار متر مکعب در ۹ ماه امسال رسیدیم که با افزایش ۱۲.۷ درصدی مواجه بودیم.

افزایش ۸.۸ درصدی تولید روغن صنعتی و موتور تصفیه اول

بر این اساس در ۹ ماهه ۱۳۹۸ به میزان ۴۴۴ هزار و ۵۰۰ تن روغن صنعتی و موتور تصفیه اول تولید شد که این رقم در ۹ ماهه امسال به ۴۸۳ هزار و ۷۰۰ تن رسید.

تولید دوده نیز با افزایش ۱۸.۸ درصدی روبه‌رو شد که از ۸۷ هزار تن در ۹ ماهه سال ۹۸ به ۱۰۳ هزار و ۴۰۰ تن در مدت مشابه امسال رسید.

در زمینه پتروشیمی در ۹ ماهه سال ۹۸ با تولید ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن روبه‌رو بودیم که در نه ماهه امسال این رقم به ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید و ۸.۶ درصد رشد داشت.

تولید الیاف اکریلیک نیز ۴۰۸.۴ درصد افزایش داشت، به طوری که در ۹ ماهه ۱۳۹۸میزان ۸۰۰ هزار تن تولید شده که این رقم در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به ۳۸ هزار تن رسید.

افزایش ۲۳.۶ درصدی حوزه تولید نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی

بر این اساس در ۹ ماهه ۱۳۹۹ تولید نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی به حدود ۲میلیون و ۶۲ هزار تن تن رسید که این رقم در مدت مشابه پارسال حدود یک میلیون و ۶۶۸ هزار تن بوده است.

همچنین انواع پاپوش و کفش با رشد ۱.۲ درصدی روبه‌رو بود که در ۹ ماهه سال ۹۸ تعداد ۹۸۶ میلیون زوج کفش و انواع پاپوش تولید شده است و این رقم در سال ۹۹ به ۹۹۸ میلیون زوج کفش و انواع پاپوش رسیده است.

منبع: شاتا

ارسال نظر