|
کدخبر: 174768

آخرین قیمت آهن آلات در بازار امروز (۱۴۰۰/۰۳/۰۳) + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

صنعت و معدن آخرین قیمت آهن آلات در بازار امروز (۱۴۰۰/۰۳/۰۳) + جدول

فروکش کردن جدال میان برخی از وزراتخانه‌ها و همچنین جدال با مجلس بر سر قیمت‌ گذاری دستور فولاد و محصولات وابسته به آن، موجب شده در کنار ثبات نسبی در قیمت دلار، قیمت آهن نیز تقریبا ثابت بماند.

آخرین قیمت آهن آلات در سوم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۷.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۷.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۱.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۴.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۳۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۲۳۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۲۳۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

 

 

منبع: بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...