|
کدخبر: 143678

معرفی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی:

کسب عنوان اول و دوم توسط مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی

مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران در پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی در دو بخش حائز رتبه اول و دوم شد.

صنعت و معدن کسب عنوان اول و دوم توسط مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی

پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی که به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاه‌ها، روابط عمومی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی در دو گروه تهرانی و استانی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی (سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی) برگزار شد، با اهدای جوایز به کارشناسان برتر انتشارات روابط عمومی به کار خود پایان داد.

گفتنی است: مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران در این جشنواره در بخش ادبیات (مستندسازی) رتبه اول و در بخش انتشارات کرونایی رتبه دوم را کسب کرده است.

ارسال نظر