|
کدخبر: 195035

دستور مهم معاون اول رئیسی به دستگاه‌های دولتی

براساس دستور معاون اول رئیس جمهور و پس از برخی عزل و نصب‌ها در دستگاه‌های دولتی، تا استقرار دولت سیزدهم هر گونه عزل و نصب در تمامی سطوح ممنوع شده است.

سیاست داخلی دستور مهم معاون اول رئیسی به دستگاه‌های دولتی

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی دستور داد تا استقرار دولت سیزدهم هرگونه جابجایی و عزل یا نصب مدیران در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی جدا خودداری شود.

این دستور پس از آن صادر شده که در روز‌های اخیر شاهد برخی عزل و نصب‌های دقیقه نودی توسط مدیران منصوب دولت دوازدهم در دستگاه‌های دولتی بودیم. معاون اول رئیس جمهور نیز در ابتدای نامه  خود با اشاره به همین موضوع اقدام به صدور این دستور کرده است.

مخبر-نامه

منبع: تسنیم
  • ساعد ارسالی در

    این دستور آقای رییس جمهور یک اقدام مثبت وهوشمندانه است. و حاکی از مهارت ادراکی د ولت جدید دارد. به عنوان یک صاحب نظر مدیر یتی ، به جای تغییر تغییر فیزیکی افراد ، بهتر است که دانش ، نگرش و توانش ان ها را تغییر دهیم . که این امر هم کم هزینه است و هم موجب کارایی سازمان می شود. البته م سئولین ومدیرانی که بیش از 8 سال در یک سم ت ، خدمت کرده اند ، معمولا به حد بی کفای تی می رسند و بهتر است نیروی جدیدی با این افراد جایگزین شود. همچنان که ثبات مدیری ت اهمیت دارد به همان اندازه کنار گذاشتن مدیران خسته وفرسوده هم ، مهم است

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...