|
کدخبر: 142602

چند درصد تهرانی‌ها تنها زندگی می‌کنند + جدول

بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار ایران حدود ۱۱.۸ درصد خانوار‌های تهرانی تک نفره زندگی می‌کنند.

سبک زندگی چند درصد تهرانی‌ها تنها زندگی می‌کنند + جدول

براساس آمار‌های جدید مرکز آمار ایران، از کل خانوار‌های شهر تهران حدود ۱۱/۸ درصد از آنها مربوط به خانوار‌های تک‌نفره است. البته این تعداد در مناطق مختلف متفاوت بوده، چنانکه در منطقه ۷ بیش از ۲۰ درصد خانوار‌ها جزء خانوار‌های تک‌نفره بوده، در منطقه ۶ بیش از ۱۷ درصد خانوار‌ها تک‌نفره‌اند، در مناطق ۶، ۱۰ و ۱۱ نیز بیش از ۱۶ درصد خانوار‌ها تک‌نفره زندگی می‌کنند.

قابل ذکر است در مناطق نیمه جنوبی شهر تهران همانند مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و همچنین مناطق ۲۱ و ۲۲ بین ۶ تا ۸ درصد از خانوار‌های تک‌نفره هستند. به عبارتی دیگر، خانوار‌های تک‌نفره مناطق شمالی تهران حدود ۳ برابر مناطق نیمه جنوبی شهر تهران است.

توزیع

 

منبع: نود اقتصادی

ارسال نظر