|
کدخبر: 124471

شکمی کوچک با انجام صحیح دراز نشست

عضلات شکم، می‌توانند ستون مهره ها را در حدود ۴۵-۳۰ درجه خم کنند و وقتی که ستون مهره ها بیشتر از ۳۰ درجه خم می‌شود عضلات قوی خم کننده لگن فعال می‌شوند.

سبک زندگی شکمی کوچک با انجام صحیح دراز نشست

بنابراین هنگامی‌که حرکت درازنشست را انجام می‌دهید، تا حدی بالا بیایید، که تیغه ی استخوان کتف از سطح زمین جدا شود. برای انجام صحیح حرکت درازنشست، محدوده ی حرکتی کوچکی مورد نیاز است، به همین دلیل باید تعداد درازنشستها را افزایش دهید و یا اینکه ورزشهای شکمی ‌دیگری را نیز انجام دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.

 

منبع: بهداشت نیوز

ارسال نظر