|
کدخبر: 183405

وضعیت مسمومیت دارویی در استان لرستان

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت: وضعیت استان به لحاظ تعداد اجساد ناشی از مسمومیت دارویی و مصرف مواد مخدر نسبت به متوسط کشوری مناسب نیست و نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

جامعه وضعیت مسمومیت دارویی در استان لرستان

حمیدرضا نظیفی درباره وضعیت نیروهای متخصص پزشک در پزشکی قانونی لرستان اظهار کرد: نسبت به سال ۹۳ تعداد پزشکان همکار پزشکی قانونی دوبرابر شده و تعدادی از آنها نیز متخصصین پزشکی قانونی غیربومی هستند که از سایر استان‌ها به این استان جذب شده‌اند.

وی در خصوص مسمومیت ناشی از مصرف دارویی و مواد مخدر گفت: وضعیت استان به لحاظ تعداد اجساد ناشی از مسمومیت دارویی و مصرف مواد مخدر  نسبت به متوسط کشوری مناسب نیست و نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان اضافه کرد: تعداد معاینات اجساد در سال گذشته ۱۶۴۲ مورد بوده است که ۳.۸ درصد کل پرونده‌ها را شامل می‌شود.

نظیفی اظهار کرد:  این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ که تعداد معاینات اجساد ۱۶۵۰ مورد بوده است ۰.۴۸ درصد(کمتر از نیم درصد) کاهش را  نشان می‌دهد.  

وی بیان کرد: همچنین در قسمت آزمایشگاه ۱۵۷۲ آزمایش انجام شده که ۳.۶ درصد از کل پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد.

عضو شورای قضایی لرستان عنوان کرد: در قسمت کمیسیون ۳۹۷ پرونده تشکیل شده که ۰.۹ درصد (کمتر از یک درصد) از کل پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.

نظیفی خاطرنشان کرد: این آمار در مقایسه با آمار کمیسیون سال ۱۳۹۸ که  ۵۰۰ پرونده بوده  ۲۰.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 

منبع: ايسنا

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...