|
کدخبر: 146821

افکار سنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا

مرکز افکار سنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا نظر سنجی کرد.

۷۲ درصد مردم واکسن ایرانی را تزریق خواهند کرد.

نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا:

٪۶۰ امیدی زیادی به تولید واکسن ایرانی دارند.

٪۳۰ اعتماد خیلی زیاد به واکسن داخلی دارند.

٪۷۲ واکسن ایرانی را تزریق خواهند کرد.

٪۲۱ واکسن داخلی را تزریق نخواهند کرد.

٪۴۰ به واکسن‌های خارجی هیچ اعتمادی ندارند.

٪۵۳ گفته‌اند اگر وزرات بهداشت واکسن خارجی کرونا را تایید کند آن را تزریق خواهند کرد.

منبع: تسنیم

ارسال نظر