|
کدخبر: 158784

تذکر دادگستری به سازمان بورس

معاونت حقوقی دادگستری استان تهران در مورد رسیدگی به پرونده‌های موجود و ساماندهی کانال ها با اتخاذ تصمیماتی برای اجرا به سازمان بورس تذکر داد.

بورس تذکر دادگستری به سازمان بورس

 نعمت اله بهروزی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران طی نامه ای به جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس در راستای اعمال سند تحول قضایی و رسیدگی به پرونده‌های موجود بورسی در دادگستری و پرونده‌های مطرح نشده اعلام کرد: نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و بهره مندی از ظرفیت های فعالان کانال های بورسی اقدام نتیجه برخی انجام نداده، ظرف شش ماه برنامه عملیاتی قابلیت اجرا در راستای ساماندهی بومی سازی و تحقیق مدیریت مشارکتی کانال های بورسی و انجام رساند.

نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس همچون شورای عالی بورس، معاونت های ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی، مدیریت پیگیری تخلفات، مرکز عدالت ترمیمی، اداره پیشگیری از تخلفات و جرایم و ارتقاء سلامت بازار سرمایه و نظر به سیاست قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکرسزا گرایی و لزوم اجرای اندیشه های غیر کیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح شده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیر کیفری در ساختار تشکیلاتی، حل و فصل و در موارد استثنا از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار استفاده کند.

در خصوص پرونده های مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه دال بر تکلیف قوه قضاییه در جایگزین کردن ضمانت اجرای غیر کیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی،مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم صیانت و حفظ اصحاب قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس ساز و کارهای قانونی همچون اعمال ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی از باب گذشت شاکی در پرونده های با قابلیت گذشت و نیز ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از با قرار بایگانی پرونده و یا ماده ۸۱ قانون مذکور از باب تعلیق تعقیب و نیز استرداد شکایت درخواست تا وفق موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ شود.

منبع: بورس پرس

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...