|
کدخبر: 127445

چه خبر از بورس کشورهای اروپایی؟

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی معاملات امروز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۰ را با رشد ارزش سهام آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با افزایش ۰.۶ درصدی به سطح ۳۶۷ واحد رسید.

ارزش شاخص «دکس ۳۰» شرکت اصلی بورس فرانکفورت آلمان با رشد ۰.۸ درصدی به ۱۳.۰۳۰ واحد و شاخص «کک-۴۰» بورس فرانسه با رشد ۰.۵ درصدی به ۴.۹۰۸ واحد صعود کردند.

همچنین شاخص «ایبکس ۳۵» اسپانیا هم با ۰.۸ درصد افزایش در سطح ۶.۹۶۳ واحد قرار گرفت.

شاخص «ام‌آی‌بی-۳۰» بورس ایتالیا نیز با رشد ۰.۷ درصدی به ۱۹.۵۶۰ واحد و شاخص «فوتسی-۱۰۰» بورس لندن انگلستان با ۰.۱ درصد افزایش به سطح ۵.۹۵۴ واحد رسیدند.

در این راستا برابری یورو/ دلار نیز باافزیش ۰.۱ درصدی در سطح ۱.۱۷۷۱ واحد قرار گرفت.

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر