|
کدخبر: 126903

چند درصد از متقاضیان بیمه بیکاری مستاجر هستند؟

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: ۵۸.۴ درصد متقاضیان بیمه بیکاری در کشور مستاجر و ۴۱.۶ درصد مالک هستند.

بانک و بیمه چند درصد از متقاضیان بیمه بیکاری مستاجر هستند؟

روزبه کردونی با اشاره به نتایج نظرسنجی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از متقاضیان «بیمه بیکاری» عنوان کرد: آگاهی دقیق از وضعیت جامعه و انجام پژوهش و تحقیقات مبتنی بر نظرسنجی، حرکت به سمت هرگونه سیاست‌گذاری یا مداخله‌ای را با کاهش احتمالات قابل توجهی از شکست، اتلاف منابع یا حتی تحقق اهدافی ناخواسته و خلاف اهداف موردنظر مداخله کنندگان روبرو خواهد کرد.

وی ادامه داد: براین اساس، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای اهداف مأموریتی خود، پژوهشی (برپایه نظرسنجی) به منظور بررسی «وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری» را به انجام رساند که تحلیل و نتایج آن را در اختیار متخصصین و سیاست گذاران حوزه‌های مرتبط قرار گیرد.

کردونی افزود: این نظرسنجی، وضعیت بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی بیمه شده تامین اجتماعی را که در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، مورد ارزیابی قرار داده است. برخی نتایج بدست آمده (برای شماری از متقاضیان بیمه بیکاری که هنوز بیکار هستند) نشان می‌دهد ۴۰.۴ درصد از پاسخگویان زن و ۵۹.۶ درصد مرد بوده‌اند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اظهار کرد: همچنین ۲۱.۲ درصد از پاسخگویان «مجرد» و ۷۲.۴ درصد «متأهل» هستند.

وی با بیان اینکه ۲۲.۶ درصد از پاسخگویان دارای قرارداد دائم و ۷۷.۴ درصد نیز دارای قرارداد موقت بوده‌اند، افزود: ۸۶.۴ درصد از این متقاضیان در گذشته مقرری بیمه بیکاری را دریافت نکرده‌ و ۷۶.۷ درصد از آنها اعلام کرده‌اند که خود، درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند.

کردونی ادامه داد: براساس این نظرسنجی، ۷۷.۱ درصد پاسخ‌دهندگان در بخش «خدمات»، ۱.۴ درصد در بخش «کشاورزی» و ۲۱.۵ درصد در بخش «صنعت» اشتغال داشته‌اند.

وی یادآور شد: ۷۶درصد از متقاضیان هم به صورت تمام‌وقت، ۲۴درصد ساعتی و ۵۸.۲ درصد از آنها نیز اعلام کرده‌اند که کارفرمای مربوطه، نسخه‌ای از قرارداد را به آنها تحویل نداده‌ است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی همچنین افزود: ۶۱.۹ درصد از متقاضیان، «سرپرست خانوار» بوده‌اند؛ این درحالی است که فقط ۲۷.۱ درصد از پاسخگویان بیان کرده‌اند که شخص دیگری در خانواده آنها «حقوق‌بگیر» است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: اقساط ماهیانه مستاجران متقاضیان بیمه بیکاری هم برابر با ۲۵.۵ درصد (بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان)، ۲۵ درصد (بین یک تا دو میلیون تومان)، ۱۶درصد (کمتر از ۵۰۰ هزار تومان)، ۱۵.۶ درصد (بدون قسط)، ۱۰درصد (بین دو تا سه میلیون تومان)، چهار درصد (بین ۳ تا ۴میلیون تومان) و ۳.۷ درصد (بیش از چهار میلیون تومان) گزارش شده است.

به گفته کردونی، ۸۷.۹ درصد از متقاضیان همچنین «یارانه ۴۵ هزارتومانی» و ۵۴.۶ درصد نیز «یارانه معیشتی» دریافت می‌کنند.

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر