|
کدخبر: 123174

اینفوگرافی / اتفاقاتی که هر یک دقیقه در اینترنت می‌افتد

اینترنت و فضای مجازی دنیای بزرگ و پهناوری است که هر روز بزرگتر می‌شود.

در این اینفوگرافی می‌بینید که هر یک دقیقه در اینترنت چه می‌گذرد؟

اینفواینترنت

 

منبع: عصر ایران

ارسال نظر