|
کدخبر: 313757

بودجه/افزایش مالیات/برق و گاز

افزایش مالیات برق و گاز/ لایحه بودجه ۱۴۰۳ به نفع یا ضرر مردم؟

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ۴۰۰تومان و از هر واحد مسکونی مشترکان برق به مبلغ۳۰۰ تومان مالیات اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

انرژی افزایش مالیات برق و گاز/ لایحه بودجه ۱۴۰۳ به نفع یا ضرر مردم؟

"تبصره ۶ بند ۲ الف" به استناد ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجاره داده می‌شود و ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۴۰۰ تومان و از هر واحد مسکونی مشترکان برق به مبلغ ۳۰۰ تومان از هریک واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۳ هزار تومان اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

در ادامه این بند آمده است که برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰ درصد است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت معاف هستند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جز را از شرکت‌های مذکور اخذ کنند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو باید با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارت وارد شده را جبران کنند.

آئین‌نامه اجرایی این جز ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع: مهر

ارسال نظر