|
کدخبر: 154386

آغاز پروژه بازیابی آب های با املاح بالا درشرکت پالایش نفت امام خمینی

پروژه بازیابی و استفاده مجدد از آب های دارای املاح بالا با روش سیستم اسمز معکوس در راستای سلامت محیط زیست و حفظ آب های زیر زمینی در پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند آغاز شد

انرژی آغاز پروژه بازیابی آب های با املاح بالا درشرکت پالایش نفت امام خمینی

شاهوردی مدیر مهندسی طرحهای پالایشگاه: پروژه بازیابی و استفاده مجدد از آب های با املاح بالا درشرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند کلید خورد.

خبر پالایشگاه

پروژه بازیابی و استفاده مجدد از آب های دارای املاح بالا با روش سیستم اسمز معکوس در راستای سلامت محیط زیست و حفظ آب های زیر زمینی در پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند آغاز شد

پسابهای صنعتی دارای املاح بالا (High TDS) متاسفانه تا کنون مورد استفاده مجدد قرار نگرفته و به حوضچه های تبخیر ارسال می شوند. با شروع بحران کم آبی در کشور، بخصوص در منطقه دشت شازند مدیریت شرکت از سال ۱۳۹۸ تصمیم به تعریف پروژه ای جهت بازیابی  و استفاده  مجدد  از  این آبهای دور ریز گرفت و پس از انجام مراحل مناقصه بین پیمانکاران خبره  و کارآمد داخلی، پیماکار EPC  انتخاب و از دیماه سال جاری شروع  و مراحل طراحی مهندسی کلید خورد.

خبر ۲ پالایشگاه

با اجرای این پروژه حدود ۱۷۰ m۳/hr از این آب ها همراه   ۱۷۰ m۳/hr آب خام (در مجموع ۳۴۰ m۳/hr) تصفیه و با کاهش میزان TDS از PPM۶۰۰۰  به کمتر از PPM۵۰  با کیفیت مناسب تولید و به واحد آب صنعتی ارسال می گردد که پس از عبور از  فرآیندهای پیچیده تصفیه و کیفی سازی علاوه بر بازیافت مجدد آبهای مذکور، در عملکرد واحد تولید آب صنعتی (DM Unit)  پالایشگاه، بهبود چشمگیری ایجاد خواهد کرد و زمان کارکرد رزینهای این واحد را افزایش میدهد

منبع: پالایشگاه امام خمینی شازند
خبرنگار: فروغ کمال آبادی

ارسال نظر