|
کدخبر: 132069

شرکت پترو استیت ایرانیان کیش استخدام می‌کند

شرکت پترو استیت ایرانیان کیش در ۱۰ ردیف شغلی نیروی متخصص استخدام می‌کند.

انرژی شرکت پترو استیت ایرانیان کیش استخدام می‌کند

شرکت پترو استیت ایرانیان کیش، شرکت معتبر پیمانکاری حفاری نفت و گاز ؛ ۱۹ نفر نیروی متخصص جهت ۱۰ ردیف شغلی را استخدام می‌کند.

ارسال نظر