|
کدخبر: 326007

بیمه یک میلیون کارگر ۱۶ همت بودجه نیاز دارد!

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که تقریباً بیش از ۵۰۰ هزار کارگر در کشور بیمه شده‌اند و سایر کارگران هنوز بیمه ندارند. همچنین، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه کارگران ساختمانی در ایران لازم است که تعداد آنها حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است.

اقتصاد بیمه یک میلیون کارگر ۱۶ همت بودجه نیاز دارد!

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.

وی افزود :  تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.

بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.

وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.

بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.

وی افزود :  در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور با تأکید بر اجرای ماده ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تفسیر ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

 تقریباً ۱۴ هزار کارگر مشمول بیمه ساختمانی هستند و در انتظار دریافت سهمیه بیمه تامین اجتماعی ساختمانی قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمانی هنوز در صف انتظار برای دریافت مزایای بیمه قرار دارند.

محمد امین بابایی تصریح کرد: قانونی که در آبان ماه ۱۴۰۲ لازم الاجراشد یک نکته مثبت آن ابن بود که به میزانی که سازمان حق بیمه وصول کند، کارگر ساختمانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. هرچند بر اساس امار منعکس شده کمترین میزان قطع بیمه کارگران ساختمانی در کشور در خراسان رضوی است.

وی افزود: بر اساس قانون مقرر شده گزارشات فصلی از میزان وصول سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به همان میزان کاگر برای بحث بیمه جذب شود. تا الان اماری به ما اعلام نکردند.

 همچنین، در سال ۱۴۰۳، میزان حق بیمه سهم پرداختی کارگران تا مبلغ ۹۳۱,۱۸۰ تومان افزایش خواهد یافت.

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.

طبق مصوبه شورای عالی کار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان تعیین شد.

با توجه به اینکه حق بیمه تامین اجتماعی کارگران بر مبنای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود، بنابراین میزان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر خواهد بود:

حق بیمه پایه: ۷ درصد از حداقل دستمزد، معادل ۶۵۲ هزار و ۵۴۰ تومان

حق بیمه بیکاری: ۱ درصد از حداقل دستمزد، معادل ۹۳ هزار و ۲۲۰ تومان

حق بیمه حوادث ناشی از کار: ۲ درصد از حداقل دستمزد، معادل ۱۸۶ هزار و ۴۴۰ تومان

در مجموع، میزان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱ هزار و ۱۸۰ تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است که این میزان حق بیمه برای کارگران مشمول قانون کار است و ممکن است برای کارگران مشمول سایر قوانین متفاوت باشد.

همچنین، لازم به ذکر است که کارفرمایان موظف هستند علاوه بر پرداخت حق بیمه کارگران، بخشی از هزینه‌های بیمه تکمیلی درمان کارگران را نیز پرداخت کنند. این هزینه در سال ۱۴۰۳ برای هر نفر ماهانه ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

در مجموع، هزینه‌های بیمه‌ای کارگران در سال ۱۴۰۳ برای هر نفر ماهانه ۱ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود.

طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی، مبلغ حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مشمول قانون کار است که از این میزان ۲۳ درصد (۲۰ درصد حق بیمه + سه درصد بیمه بیکاری) بر عهده کارفرما و هفت درصد بر عهده بیمه شده است (که علاوه بر میزان نرخ فوق الاشاره، سه درصد نیز به وسیله دولت تامین می‌شود).

طبق ماده (۳۶) قانون کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تامین اجتماعی تأدیه کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها