|
کدخبر: 321562

بیمه/بدهکاران دولتی/بدهکار بانکی

انتشار اسامی ابر بدهکاران بیمه ای

وزیر اقتصاد و دارایی، سید احسان خاندوزی، در مورد نگرانی برخی شرکت‌ها درباره اعلام بدهکاران یک شرکت و احتمال از دست دادن مشتریان آن، اظهار نگرانی کرد و اعلام کرد که تمام شرکت‌ها باید بدهکاران خود را اطلاع‌رسانی کنند. در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت ریسک فساد، وی افزود که لیست ابر بدهکاران بیمه‌ای به زودی منتشر خواهد شد.

اقتصاد انتشار اسامی ابر بدهکاران بیمه ای

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه  از سال گذشته انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی را آغاز کردیم و امسال نیز تهیه لیست ابربدهکاران بیمه‌ای منتشر خواهد شد. 

خاندوزی تاکید کرد: این نگرانی وجود داشت که با اعلام بدهکاران یک شرکت بیمه آن شرکت مشتریان خود را از دست بدهد اما اعلام کردیم که تمام شرکت‌های بیمه‌ای باید بدهکاران خود را اطلاع‌رسانی کنند تا این نگرانی هم از بین برود.

بیمه-بدهکار

بدهکاری و بستانکاری چیست؟

بدهکاری و بستانکاری اصطلاحاتی است که توسط حسابداران و هنگام ثبت معاملات در سوابق حسابداری و معمولا نرم افزار حسابداری استفاده می‌شود. مبلغ موجود در هر معامله باید در یک حساب به عنوان بدهکار (سمت راست حساب) و در حساب دیگر به عنوان بستانکار (سمت چپ حساب) وارد شود. این شیوه ثبت دو طرفه باعث دقیق‌تر بودن سوابق حسابداری و صورت‌های مالی می‌شود.

 

تعریف بدهکار و بستانکار به زبان ساده

به زبان ساده بدهکار کسی است که باید پولی را به یک حساب واریز کند، در سوی مقابل بستانکار کسی است که مبلغ به حسابش پرداخت می‌شود. بدهی‌ها نشان دهنده پولی است که از طریق یک حساب پرداخت می‌شود و بستانکاری ها نشان دهنده پولی است که به یک حساب پرداخت می‌شود.

بدهی هر دو حساب دارایی و هزینه را افزایش می‌دهد. حساب‌های دارایی در ترازنامه (بیلان چیست؟) و حساب‌های هزینه در صورت سود و زیان می‌آیند. بستانکاری باعث افزایش درآمد حقوق صاحبان سهام می‌شود. حساب درآمد در صورت سود و زیان می‌آید و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه.

بدهکار و بستانکار در حسابداری

بدهکار در حسابداری: به سمت راست هر حساب بدهکار گفته می‌شود، گیرنده انتفاع

بستانکار در حسابداری: به سمت چپ هر حساب بستانکار گفته می‌شود، دهنده انتفاع

ماهیت‌های بدهکار و بستانکار در حساب‌ها

همان طور که گفتیم در حسابداری  دو طرفه، یک حساب بدهکار و طرف دیگر بستانکار می‌شود. ماهیت حسابها در حسابداری از مفاهیم مهم حسابداری است که قبل از شروع باید به آن مسلط بود. 

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری

بدهکار کردن یک حساب به معنای وارد کردن مبلغ در سمت راست حساب و بستانکار کردن یک حساب به معنای وارد کردن مبلغ در سمت چپ یک حساب است.

براى ثبت مبلغ در یک حساب باید نخست بدانید که این مبلغ در کدام سمت معادله حسابدارى و ترازنامه منعکس مى‌شود. چون دارایى در سمت راست معادله حسابدارى و ترازنامه قرار مى‌گیرد، بنابراین افزایش در دارایى در سمت راست (بدهکار) و کاهش در دارایى در سمت چپ (بستانکار) حساب ثبت مى‌شود.

وقتی صورتحسابی را پرداخت می‌کنید، ارزش یک حساب (بدهکاری) کاهش می‌یابد و ارزش حساب دیگر (بستانکاری) افزایش می‌یابد. جدول زیر می‌تواند در درک کامل این موضوع به شما کمک کند.

 

  افزایش کاهش
دارایی‌ها بدهی بستانکاری
بدهی‌ها بستانکاری بدهی
سرمایه بستانکاری بدهی
درآمد بستانکاری بدهی
هزینه بدهی بستانکاری

قاعده بدهکار بستانکار کردن

در زیر حساب هایی که ماهیت بدهکاری و بستانکاری را دارند درج کرده ایم:

حساب‌هایی که ماهیت بدهکاری دارند:

 • دارایی
 • هزینه
 • پیش پرداخت
 • بهای تمام شده

حساب‌هایی که ماهیت بستانکاری دارند:

 • حقوق صاحبان سهام
 • درآمد
 • بدهی
 • پیش دریافت

اگر حسابی ماهیت بدهکاری داشته باشد

در سمت راست افزایش خواهیم داشت و در سمت چپ که ستون بستانکار است کاهش. همچنین شایان ذکر است که حساب دارای ماهیت بدهکار غالبا مانده بدهکار نیز دارد.

اگر حسابی ماهیت بستانکاری داشته باشد

ستون چپ که مربوط به بستانکار است، افزایش خواهد داشت و ستون سمت راست که متعلق به بدهکار است، کاهش می‌یابد.

همچنین در این نوع حساب نیز حساب با ماهیت بستانکار غالبا مانده بستانکار نیز دارد.

تفاوت بدهکار و بستانکار

بدهکار و بستانکار اصطلاحات مالی هستند که در حسابداری و مفاهیم مالی استفاده می‌شوند. این دو مفهوم نشان‌دهنده وضعیت مالی افراد یا شرکت‌ها نسبت به یکدیگر هستند.

ماهیت بدهکار ماهیت بستانکار
دارایی‌ها بدهی‌ها
هزینه‌ها سرمایه
پیش‌پرداخت‌ها پیش‌دریافت‌ها
برداشت‌ها درآمد
بهای تمام شده  

انواع بدهکاران و بستانکاران

بدهکاری و بستانکاری در حسابداری را می‌توان در دو دسته متفاوت جای داد. این دو دسته عبارت‌اند از:

 • بدهکاران تجاری

مشتریان معاملات تجاری به صورت اعتباری را بدهکاران تجاری گویند.

 • بدهکاران غیرتجاری

افرادی که با آن‌ها معامله تجاری نداشته‌ایم و فقط بابت ملغ وام یا قرض معامله تجاری به ما بدهکار هستند.

 • بستانکاران تجاری

فروشنده‌ها در معاملات تجاری که به صورت اعتباری فعالیت می‌کنند.

 • بستانکاران غیر تجاری

افرادی که با آن‌ها معامله تجاری نداشته‌ایم و فقط بابت ملغ وام یا قرض معامله تجاری به آنها بدهکار هستیم.

اعلامیه بدهکار و بستانکار

اعلامیه بدهکار بستانکار، سندی است که برای انتقال و اصلاح مانده طرف حساب‌های سیستم خرید و فروش استفاده می‌شود. یک نمونه دیگر از آن پرینت بانکی است که از حساب بانکی خود می‌گیریم و مبنای صورت مغایرت بانکی قرار می‌گیرد.

با ثبت اطلاعات اعلامیه بدهکار بستانکار ، موارد و امکانات زیر در اختیار شما قرار می‌گیرد :

 • جابجایی و انتقال مانده بین دو حساب مختلف یک طرف حساب .
 • جابجایی و انتقال مانده بین دو طرف حساب مختلف .
 • صدور سند حسابداری برای اعلامیه بدهکار و بستانکار
منبع: تسنیم
 • س ه ارسالی در

  بزودی منتشر می‌شود!!! مصلحت اندیشی این حاکمیت تمامي ندار تاوان همه ندانمکاری و دغلبازی و دزدی و........ ملت بددددددبخت باید بدهند

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  سایر رسانه ها