|
کدخبر: 319980

پرواز داخلی / قیمت بلیط هواپیما

آماری عجیب از پروازهای داخلی / کدام هواپیمایی رکود شکست؟

با توجه به آمار سازمان هواپیمایی کشوری، جابجایی مسافران و بار توسط ایرلاین‌های ایرانی در پروازهای داخلی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ترتیب با ۱۰ و ۲۵ درصد کاهش روبه‌رو شده است.

اقتصاد آماری عجیب از پروازهای داخلی / کدام هواپیمایی رکود شکست؟

آمار ارائه شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد که در طی ۱۲ ماه گذشته، حجم بار جابجا شده توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی نسبت به سال قبل (سال ۱۴۰۰) با یک کاهش ۲۴.۹ درصدی روبرو بوده است.

در بین ایرلاین‌های داخلی هواپیمایی آتا با ۷۷.۵۶ درصد بیشترین رشد منفی را داشته است. پس از این شرکت، هواپیمایی وارش با رشد منفی ۶۴.۶۶ درصد قرار دارد. پویاایر نیز در مدت یاد شده رشد منفی ۶۰.۰۴ درصدی را در جابجایی بار داشته است.

هواپیمایی ماهان، ‌ ایران‌ایر، آسمان، کیش‌ایر و قشم‌ایر نیز به ترتیب میزان جابجایی بار در پروازهای داخلی ۷.۹۴ درصد، ‌۳۴.۶۳ درصد، ۲۴.۹۵ درصد، ۱۶.۶۱ درصد و ۲۳.۷۹ درصد کاهش یافته است.

هواپیمایی کارون نیز رشد منفی ۲۶.۱۱ درصدی را در جابجایی بار ثبت کرده است. در بین شرکت‌های هواپیمایی، ایران‌ ایرتور ۶۹.۱۲ درصد رشد مثبت را در جابجایی بار داشته است.

در بخش جابجایی مسافر در مجموع رشد ۱۱.۳ درصدی در سال ۱۴۰۱ ثبت شده است. در سال گذشته ۱۷ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۸۴۴ نفر در پروازهای داخلی جابجا شده بودند.

در بین شرکت‌های هواپیمایی، ایران‌ایر، آسمان، تابان، ‌ قشم‌ایر، ‌ آتا و ایران‌ایر تور رشد منفی را در جابجایی مسافر داشته‌اند. هواپیمایی آتا با وجود رشد منفی با یک میلیون و ۶۹۶ هزار و ۶۱۰ نفر در رده دوم بیشترین جابجایی پس از ماهان قرار گرفته است.

هواپیمایی ماهان با یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۸۰۱ نفر بیشترین جابجایی مسافر را در سال ۱۴۰۱ داشته است.

بررسی آمار سازمان هواپیمایی نشان می‌دهد در سال گذشته پروازهای داخلی نسبت به سال قبل از آن ۹.۸۸ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰ هزار و ۱۲۵ پرواز توسط ایرلاین‌های داخلی انجام شده بود که در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۳ هزار و ۳۱۶ پرواز کاهش یافته است.

بیشترین کاهش پرواز با ۵۵.۹۶ درصد مربوط به هواپیمایی تابان است. شرکت‌های آسمان، ایران‌ایر، کاسپین، ایران ایرتور و زاگرس به ترتیب نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پرواز ۲۷.۲۲ درصدی، ۴۵.۴۶، ۷.۸۸، ۲۵.۲۷ و ۳.۳۳ درصدی داشته‌اند.

عوامل موثر در میزان پروازهای داخلی

عوامل متعددی می‌توانند بر میزان پروازهای داخلی تأثیر بگذارند. در زیر به برخی از این عوامل اشاره می‌کنم:

تقاضا و ترجیح مسافران: تقاضا و ترجیحات مسافران در انتخاب سفرهای داخلی نقش مهمی در میزان پروازهای داخلی ایفا می‌کند. عواملی مانند اقتصاد کشور، تعطیلات و تعطیلی مدارس، رویدادها و جاذبه‌های گردشگری محلی می‌توانند تقاضا را تحت تأثیر قرار دهند.

قراردادها و همکاری‌های تجاری: قراردادها و همکاری‌های تجاری بین شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز می‌تواند تعداد پروازهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. مثلاً قراردادهای حمل و نقل برای کارکنان یا مسافران سازمان‌ها و شرکت‌ها ممکن است تعداد پروازهای داخلی را افزایش دهد.

عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی مانند شرایط اشتغال و درآمد مردم، نرخ ارز، تورم و شرایط اقتصادی کلی کشور نیز می‌توانند تأثیر قابل توجهی در میزان پروازهای داخلی داشته باشند. اقتصاد پویا و رونق کشور می‌تواند تقاضا برای سفرهای داخلی را افزایش دهد.

عوامل سیاسی و امنیتی: عوامل سیاسی و امنیتی می‌توانند نیز بر میزان پروازهای داخلی تأثیرگذار باشند. وضعیت سیاسی پایدار و امنیتی کشور می‌تواند مسافران را به سفرهای داخلی ترغیب کند و بر عکس، عدم استقرار سیاسی و نگرانی‌های امنیتی می‌توانند تقاضا را کاهش دهند.

رقابت در صنعت هواپیمایی: رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. وجود رقابت قوی میان شرکت‌های هواپیمایی ممکن است منجر به افزایش تعداد پروازها و کاهش قیمت‌ها شود تا مسافران را جذب کند.

توجه داشته باشید که این فقط برخی از عوامل موثر در میزان پروازهای داخلی هستند و عوامل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشعوامل متعددی می‌توانند بر میزان پروازهای داخلی تأثیر بگذارند. در زیر به برخی از این عوامل اشاره می‌کنم:

تقاضا و ترجیح مسافران: تقاضا و ترجیحات مسافران در انتخاب سفرهای داخلی نقش مهمی در میزان پروازهای داخلی ایفا می‌کند. عواملی مانند اقتصاد کشور، تعطیلات و تعطیلی مدارس، رویدادها و جاذبه‌های گردشگری محلی می‌توانند تقاضا را تحت تأثیر قرار دهند.

عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی مانند شرایط اشتغال و درآمد مردم، نرخ ارز، تورم و شرایط اقتصادی کلی کشور نیز می‌توانند تأثیر قابل توجهی در میزان پروازهای داخلی داشته باشند. اقتصاد پویا و رونق کشور می‌تواند تقاضا برای سفرهای داخلی را افزایش دهد.

عوامل سیاسی و امنیتی: عوامل سیاسی و امنیتی می‌توانند نیز بر میزان پروازهای داخلی تأثیرگذار باشند. وضعیت سیاسی پایدار و امنیتی کشور می‌تواند مسافران را به سفرهای داخلی ترغیب کند و بر عکس، عدم استقرار سیاسی و نگرانی‌های امنیتی می‌توانند تقاضا را کاهش دهند.

قراردادها و همکاری‌های تجاری: قراردادها و همکاری‌های تجاری بین شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز می‌توانند تعداد پروازهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهند. مثلاً قراردادهای حمل و نقل برای کارکنان یا مسافران سازمان‌ها و شرکت‌ها ممکن است تعداد پروازهای داخلی را افزایش دهد.

رقابت در صنعت هواپیمایی: رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. وجود رقابت قوی میان شرکت‌های هواپیمایی ممکن است منجر به افزایش تعداد پروازها و کاهش قیمت‌ها شود تا مسافران را جذب کند.

منبع: روزمرگی اقتصاد

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها