|
کدخبر: 192160

یارانه یک میلیونی تومانی کی واریز می شود؟

بیش از یک هفته از آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و ابراهیم رئیسی در حال معرفی کابینه خود است. یارانه جدید یک میلیون تومانی کی واریز می‌شود؟

اقتصاد یارانه یک میلیونی تومانی کی واریز می شود؟

اعطای کارت اعتباری رفاهی و پرداخت یارانه جدید طی سال‌های اخیر توسط یک وزارتخانه و یک سازمان انجام شده است.

معمولا وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی با همکاری چند وزارتخانه دیگر مسئولیت شناسایی مشمولان را برعهده دارد. سازمان برنامه و بودجه نیز موضوع تخصیص بودجه را انجام می‌دهد و سازمان هدفمندسازی یارانه وظیفه پرداخت آن را برعهده دارد.

دولت رئیسی چهارشنبه‌ای که گذشت اولین یارانه‌ای که برعهده داشت را واریز کرد و ۷۸ میلیون نفر یارانه مرداد خود را گرفتند.

حالا دولت جدید در حال معرفی کابینه است، حجت‌الله عبدالملکی به عنوان وزیر کار معرفی شده، او طرفدار افزایش یارانه‌هاست.

یکی از اظهارنظرات او به سال ۹۶ برمی‌گردد که درباره افزایش یارانه‌ها گفته است: « قابلیت سه برابر شدن یارانه ها برای سه دهک اول وجود دارد.»

مسعود میرکاظمی نیز به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی شده‌اند. از اظهارات او نیز اینطور برمی‌آید که طرفدار پرداخت یارانه‌ است. چرا که در سال ۹۲ هدفمندی یارانه‌ها را کار بزرگی خوانده است.

ابراهیم رئیسی در وعده‌های انتخاباتی خود گفت که کارت رفاهی معیشت خانوار پرداخت می‌‌کند. براساس زمان‌بندی اجرای وعده‌های دولت سیزدهم، قرار است یارانه جدید از آذر امسال پرداخت شود.

باید دید که در صورت وزیر شدن عبدالملکی و ریاست میرکاظمی بر سازمان برنامه و بودجه، این وعده رئیسی عملی می‌شود.

یارانه جدید در دولت رئیسی

براساس گفته‌های رئیسی، یارانه جدید به پنج دهک اول پرداخت می‌شود که به نظر می‌رسد حدود ۶۰ میلیون نفر را شامل شود. این ۶۰ میلیون نفر همان افرادی هستند که هر دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین را هر ماه دریافت می‌کنند.

در خصوص مبلغ این یارانه نیز یک تقسیم‌بندی در نظر گرفته شده، به نحوی که خانوارهای حاضر در دهک‌های اول تا سوم ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و خانوارهای دهک‌های چهارم و پنجم مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر پرداخت می‌شود.

یعنی در گروه اول (شامل دهک اول تا سوم) یک خانوار پنج نفره مبلغ یک میلیون تومان و در گروه دوم (دهک جهارم و پنجم) مبلغ ۷۵۰ هزار تومان ماهانه دریافت می‌کنند.

این واریزی باید به دولت برگردد و مثل یارانه‌های نقدی و معیشتی نیست، اما دولت سیزدهم وعده داده که در بازپرداخت به افراد کمک می‌کند.

  • هادی بانکیان تبریزی ارسالی در

    من مردی۵۰ساله هستم که درسال۸۹دچارگازگرفت گی شدم و۱۳شبانه روزدرکمابودم وتمام بدنم فلج شده بودهنوزبعدازگذشت این مدت هنوزتنگ ی نفس دارم ونمیتونم درست راه برم بخاطرهم ین کسی بهم کارنمیده من۲۰هرماه۶۵۰هزارت اج اره میدم اونم درمشهدکارخیلی سختیه ازآن م دیریت محترم تقاضای مساعدت وکمک دارم چون۲ ۰اینماه برای پرداخت اجاره خونه دلم به یا رانه جدیدجناب ریاست محترم جمهورگرم بودکه متاسفانه فقط۱۵هزارت بحسابم واریزشدچون ق سط وام یک میلیونی آذرماه روکم کردن ریاست محترم تقاضای مساعدت وکمک رادارم باسپاس وتشکرفراوان لطفاپاسخم را بدهیدمتشکرم یاع لی؟؟

  • هادی بانکیان تبریزی ارسالی در

    من مشکلم راگفتم چندین بارمنتظرپاسخ ازمدی رمحترم هستم.مردی۵۰ساله ساکن مشهدمقدس هست م که۲۰هرماه ۶۵۰هزارت اجاره خونه میدم.بعل ت گازگرفتگی درسال۸۹هنوزتنگی نفس دارم ودر ست نمیتونم راه برم چون۱۳شبانه روزدرکمابو دم وتمام بدنم فلج شده بودبه همین خاطرکسی بهم کارنمیده وبیکارم نه دربهزیستی ونه د رکمیته امدادسابقه ندارم هنوزاجاره خونه ا ین برجم روندادم چون فکرمیکردم یارانه این ماه بیشترواریزمیشه که نشدلذاازآن مدیرمحت رم تقاضای کمک ومساعدت دارم عین همین مشکل اتم را۲۰برای ریاست محترم جمهورفرستادم خو اهشاکمکم کنیدواقعابرای نان شبم موندم اجا ره خونه این برجم راهم دلخوش که یارانه بی شترمیدهیدهنوزندادم باسپاس وتشکرازآن مدیر یت محترم وهمچنین ریاست محترم جمهورمنتظرج وابتون هستم مخصوصاازآن سیدالسادات رئیس ج مهورمردمی یاعلی؟؟

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...