|
کدخبر: 158436

توقع بی جای شرکت های دولتی از بودجه

شرکت ها، بانک ها و موسسات دولتی در بودجه‌های سالیانه رقمی را به خود اختصاص می‌دهند که از کل بودجه سالانه عمرانی و جاری کشور بیشتر است.

اقتصاد توقع بی جای شرکت های دولتی از بودجه

شرکت ها، بانک ها و موسسات دولتی در بودجه‌های سالیانه رقمی را به خود اختصاص می‌دهند که از کل بودجه سالانه عمرانی و جاری کشور بیشتر است. شاید این نکته به ذهن متصور شود تعداد شرکتهای دولتی بسیار زیاد است اما در مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعالیت می کنند.         

 این شرکت‌ها با بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ به میزان هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان دو برابر بودجه عمرانی و جاری کشور را به خود اختصاص خواهند داد. گفتنی است از ۳۸۲ شرکت دولتی نه بانک و دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت فعالیت دارند.دولت پیش بینی کرد که در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰۳ شرکت سوده، ۱۶۸ شرکت سر به سر و ده شرکت زیان‌ده می شوند.

 همچنین در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲۰ شرکت سوده ۱۴۰ شرکت سربه سر و ۶۷ شرکت زیان‌ده شده و پیش بینی می شود این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۱ شرکت سوده ۱۰۷ شرکت سر به سر و ۱۰۴ شرکت زیان ده تقسیم شوند.

 نکته عجیب تر این است که دولت در بودجه پیشنهادی خود برآورد کرده که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۲ شرکت سوده ۱۷۱ شرکت سربه سر و ۴۹ شرکت زیان‌ده خواهند شد. این در حالی است که آمار پیش بینی سه سال اخیر دولت نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های دولتی زیان ده سه رقمی شده اند.

اما واقعیت طبق آمار رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ علیرغم پیش بینی دولت مبنی بر وجود ۱۰ شرکت دولتی زیان ده ۲۲۷ شرکت زیان ده شدند همچنین علیرغم پیش بینی دولت مبنی بر ۶۷ شرکت زیان ده در سال ۹۸ حدود ۱۸۸ شرکت زیان ده شدند این آمار تا اسفند ماه سال جاری نیز با اختلاف چشمگیری مواجه است همچون که طبق پیش بینی دولت باید در سال ۹۹ باید ۱۰۴ شرکت زیان‌ده می‌شدند که تاکنون ۱۶۶ شرکت زیان‌ده هستند.

منبع: اکونا پرس

ارسال نظر

 
Markets