|
کدخبر: 151039

فوری / قیمت اینترنت ارزان می‌شود

در یک سال گذشته که پاندمی کرونا سایه سنگین خود را بر شئون زندگی روزمره ایرانیان انداخت، دسترسی به اینترنت و تامین هزنیه های آن اهمیت بیشتری یافت.

اقتصاد فوری / قیمت اینترنت ارزان می‌شود

تعرفه اینترنت زیرساخت، با تصویب امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹) کمیسیون تنظیم مقررات، ۲۵ درصد کاهش یافت.

با اعمال این کاهش قیمت در شرکت ارتباطات زیرساخت، قیمت اینترنت برای ارائه دهندگان خدمات و نهایتا مصرف کننده نهایی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

منبع: اقتصاد 24

ارسال نظر