|
کدخبر: 122765

رونق تولید در گرو گسترش سرمایه گذاری

یک کارشناس حوزه کار حفظ امنیت شغلی کارگران را مستلزم دوام و بقای واحدهای تولیدی دانست و بر گسترش سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر تاکید کرد.

علی اکبر لبافی در این خصوص، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر باید به سمت تقویت و بهبود فضای کسب و کار حرکت کنیم و ضمن حفظ اشتغال موجود، پایداری بنگاه ها را مدنظر قرار بدهیم.

وی گفت: با بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید، کارخانه هایی که با کمترین میزان ظرفیت فعالیت می‌کنند، به رونق می‌رسند و قدرت خرید کالاهای داخلی با افزایش کیفیت تولید به وجود می‌آید.

به گفته این کارشناس حوزه کار اعمال معافیت‌های مالیاتی و تخفیف‌های بیمه‌ای در حمایت از بنگاه‌ها موثر است چرا که موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود و از این طریق حفظ و ماندگاری کارگران در واحدهای تولیدی محقق می‌شود.

 لبافی در عین حال استفاده از ظرفیت خاموش شهرک‌های صنعتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازمه رشد و تحول اقتصادی، استفاده از تمام ظرفیت هایی است که به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری منجر شود. از این رو باید از توان و ظرفیت شهرک‌های صنعتی به شکل مطلوبتری استفاده کنیم.

وی تقویت و گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در ایجاد فرصت های شغلی موثر خواند و گفت: برای تقویت هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری باید موانع کسب و کار با همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی برطرف شود.

به گفته این کارشناس حوزه کار، فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجب گشایش روزنه‌های اقتصادی شده و تقویت بازار کار و رونق تولید داخلی را به دنبال دارد.

منبع: ايسنا

ارسال نظر