|
کدخبر: 115560

تورم تولیدکننده مرغداری ها کاهش یافت

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش ۶.۵ واحد درصد، به ١٢.٩ درصد رسید.

اقتصاد تورم تولیدکننده مرغداری ها کاهش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور بهار ١٣٩٩ (١٠٠=١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٩ به ١.٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٢ درصد کاهش)، ٨.۴ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم کود (۴.۴- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم تخم‌مرغ خوراکی (١٤.٠ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٩ به ١۶.١ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٠ درصد کاهش)، ٢٣.١ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل بهار ١٣٩٨، ١۶.١ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم مرغ گوشتی (٢.٧- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم تخم‌مرغ خوراکی (٨٠.٠ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ١٢.٩ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (١٩.۴)، ۶.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم مرغ گوشتی (٨.۶ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم کود (۶٢.۶ درصد) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٩ نشان می‌دهد که شاخص بیشتر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان با ٢٩.١۴ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان بوشهر با ٢٣.٣۴ درصد کاهش است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشتر استان‌ها با افزایش روبه رو بوده‌اند به طوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ١٢٨.٠۶ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان بوشهر با ١٩.٢٧ درصد کاهش است.

منبع: مهر

ارسال نظر